Analyser med Datasjö

En tjänst för analysjobb på begäran för intelligenta åtgärder

Den första molnbaserade analystjänsten där du enkelt kan utveckla och köra massivt parallella datatransformeringar och databearbetningsprogram i U-SQL, R, Python och .Net mot flera petabyte data. Utan någon infrastruktur som kräver hantering kan du bearbeta data på begäran, skala direkt och endast betala per jobb.

Kom igång på några sekunder, skala direkt och betala per jobb

Med vår tjänst på begäran kan du bearbeta stordatajobb på några sekunder. Du slipper bekymra dig om infrastrukturen eftersom det inte finns några servrar, virtuella datorer eller kluster att vänta på, hantera eller finjustera. Du kan direkt skala analysenheterna (beräkningskraften) från en till flera tusen för varje jobb. Du betalar bara för bearbetningen per jobb.

Utveckla enkelt massivt parallella program

U-SQL är ett enkelt, utökningsbart språk med lättbegriplig kod. Du skriver koden en gång så parallelliseras den automatiskt i den grad du behöver. Du kan bearbeta flera petabyte data för olika arbetsbelastningskategorier, t.ex. frågekörning, ETL, analyser, maskininlärning, maskinöversättning, bildbearbetning och attitydanalyser genom att utnyttja befintliga bibliotek skrivna i .NET-språk, R eller Python. Titta gärna på den här U-SQL-videon där vi identifierar typen av objekt i en miljon bilder med hjälp av ett inbyggt kognitivt U-SQL-bibliotek.

Felsök och optimera enkelt dina stordataprogram

Nu är det lika lätt att felsöka problem i molndistribuerade program som att felsöka ett program i den personliga miljön. Vår körningsmiljö analyserar aktivt dina program när de körs och erbjuder rekommendationer för att förbättra prestanda och minska kostnaderna. Om du till exempel har begärt 1000 analysenheter (AU) för ditt program och endast 50 analysenheter behövdes, rekommenderar systemet att du bara använder 50 analysenheter, vilket resulterar i 20 gånger högre kostnadsbesparingar.

Virtualisera dina analyser

Möjligheten att agera på alla dina data med optimerad datavirtualisering för relationella källor som Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse. Frågor optimeras automatiskt genom att bearbetningen flyttas nära källdata, utan dataflyttning, vilket maximerar prestanda och minimerar svarstiderna.

Säkerhet, granskning och support i företagsklass

Utöka den lokala säkerheten och styrningskontroller till molnet för att uppfylla säkerhets- och efterlevnadskrav. Funktioner som enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter är inbyggda i Azure Active Directory. Rollbaserad åtkomstkontroll och möjligheten att granska alla bearbetnings- och hanteringsåtgärder är aktiverat som standard. Vi garanterar ett SLA i företagsklass med 99,9 % tillgänglighet och support dygnet runt alla dagar i veckan för din stordatalösning.

Relaterade produkter och tjänster

Datasjölagring

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Kom igång med Data Lake Analytics