Data Lake Analytics

En tjänst för analysjobb på begäran för intelligenta åtgärder

Utveckla enkelt och kör massivt parallella datatransformeringar och databearbetningsprogram i U-SQL, R, Python och .NET mot flera petabyte data. Utan någon infrastruktur som kräver hantering kan du bearbeta data på begäran, skala direkt och endast betala per jobb.

Kom igång på några sekunder, skala direkt och betala per jobb

Bearbeta stordatajobb på några sekunder med Azure Data Lake Analytics. Du slipper bekymra dig om infrastrukturen eftersom det inte finns några servrar, virtuella datorer eller kluster att vänta på, hantera eller finjustera. Skala processorkraften direkt (detta mäts i analysenheter (AU) i Azure Data Lake Analytics, från en till tusentals analysenheter för varje jobb). Du betalar bara för bearbetningen du använder per jobb.

Utveckla enkelt massivt parallella program

U-SQL är ett enkelt, utökningsbart språk med lättbegriplig kod. Du skriver koden en gång så parallelliseras den automatiskt i den grad du behöver. Bearbeta flera petabyte data för olika arbetsbelastningskategorier, t.ex. frågekörning, ETL, analyser, maskininlärning, maskinöversättning, bildbearbetning och attitydanalyser genom att utnyttja befintliga bibliotek skrivna i .NET-språk, R eller Python. Titta gärna på videon om U-SQL-frågekörning för Azure Data Lake där vi identifierar typen av objekt i en miljon bilder med hjälp av ett inbyggt kognitivt U-SQL-bibliotek.

Felsök och optimera enkelt dina stordataprogram

Att felsöka molndistribuerade program är lika enkelt som att felsöka ett program i en lokal miljö. Vår körningsmiljö analyserar aktivt dina program medan de körs och ger dig rekommendationer för att förbättra prestanda och minska kostnaderna. Om du till exempel begär 1 000 analysenheter (AU) för ditt program och du endast behöver 50 analysenheter rekommenderar systemet att du endast använder 50 analysenheter, vilket minskar kostnaderna med 95 procent.

Virtualisera dina analyser

Act on all of your data with optimized data virtualization of your relational sources such as Azure SQL Database and Azure Synapse Analytics. Your queries are automatically optimized by moving processing close to the source data without data movement, which maximizes performance and minimizes latency.

Säkerhet, granskning och support i företagsklass

Utöka den lokala säkerheten och styrningskontroller till molnet och uppfyll dina säkerhets- och efterlevnadskrav. Enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter finns inbyggt via Azure Active Directory. Rollbaserad åtkomstkontroll och möjligheten att granska alla bearbetnings- och hanteringsåtgärder är aktiverat som standard. Vi garanterar ett SLA i företagsklass med 99,9 % tillgänglighet och support dygnet runt alla dagar i veckan för din stordatalösning.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Prova Datasjöanalys kostnadsfritt