Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Skapa jobb som körs enligt ditt schema

Med Azure Scheduler kan du skapa jobb i molnet som startar tjänster inuti och utanför Azure, t.ex. att anropa HTTP/S-slutpunkter eller att skicka meddelanden till Azure Storage-köer eller Azure Service Bus-köer och -ämnen. Kör jobb omedelbart, enligt ett återkommande schema eller vid någon framtida tidpunkt.

Idealiskt för återkommande åtgärder, dagligt underhåll och utvecklare

Scheduler är perfekt för återkommande åtgärder, t.ex. att regelbundet samla in Twitter-data till en feed. Det är också idealiskt för att rensa loggfiler, starta rutinsäkerhetskopiering och andra programunderhållsuppgifter. Du kan även integrera Scheduler i dina program.

Utformat för hög tillgänglighet och tillförlitlighet

Scheduler fungerar även under haverier i nätverk, datorer eller datacenter, så att dina schemalagda jobb alltid körs vid rätt tid. Det växlar vid behov automatiskt till ett alternativt datacenter i samma region. Kunderna kan även konfigurera alternativa slutpunkter om deras huvudslutpunkt inte är tillgänglig.

Skapa asynkrona jobb med köer

Använd Scheduler för att skicka meddelanden till Storage-köer eller Service Bus-köer eller -ämnen för asynkron behandling av återkommande begäranden. Detta är användbart för komplexa eller långvariga begäranden - t.ex. en serie SQL-frågor mot en stor databas - och när du vill starta en tjänst som är offline.

Relaterade produkter och tjänster

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen