Schemaläggare

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Skapa jobb som körs enligt ditt schema

Med Azure Scheduler kan du skapa jobb i molnet som på ett pålitligt sätt startar tjänster inuti och utanför Azure, t.ex. att anropa HTTP/S-slutpunkter eller att skicka meddelanden till Azure Storage-köer, Azure Service Bus-köer eller Azure Service Bus-ämnen. Du kan välja att köra jobben omedelbart, enligt ett återkommande schema eller vid någon framtida tidpunkt.

Idealiskt för återkommande åtgärder, dagligt underhåll och utvecklare

Scheduler är perfekt för återkommande åtgärder, t.ex. att regelbundet samla in Twitter-data till en feed. Det är också idealiskt för att rensa loggfiler, starta rutinsäkerhetskopiering och andra programunderhållsuppgifter. Utvecklarna kan även integrera Scheduler i sina program.

Utformat för hög tillgänglighet och tillförlitlighet

Scheduler fungerar även om nätverk, dator eller datacenter havererar, så dina schemalagda jobb körs ändå vid rätt tid. Det växlar vid behov automatiskt till ett alternativt datacenter i samma region. Användarna kan även konfigurera alternativa slutpunkter, om deras huvudslutpunkt inte är tillgänglig.

Skapa asynkrona jobb med köer

Scheduler kan också skicka meddelanden till Lagringsköer eller Service Bus-köer eller -ämnen för asynkron behandling av återkommande begäranden. Detta är användbart för komplexa eller långvariga begäranden - t.ex. en serie SQL-frågor mot en stor databas - och när du vill starta en tjänst som är offline.

Relaterade produkter och tjänster

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Starta ditt kostnadsfria konto med Scheduler