Priser för Data Factory V2

Omvandla data till betrodd information

Med Azure Data Factory kan du skapa, schemalägga, övervaka och hantera datapipeliner. En datapipeline består av aktiviteter som kan förflytta data mellan lokala och molnbaserade datalager. Dessutom kan den omvandla data för att producera betrodd information.

Prisinformation

Priset för Data Factory-användning beräknas utifrån följande faktorer:

Med Data Factory V2 betalar du för datapipelineorkestrering (via aktivitetskörning) och per timme för de databearbetningsresurser som används för dataförflyttning och transformation (se avsnitten om dataförflyttning och SSIS nedan). Alla datafabriksfunktioner (bland annat orkestrering och dataförflyttning) utförs i ett datafabriksmoln eller i ett lokalt Integration Runtime.

Orkestrering

Runs Price Examples
Aktivitetskörningar (Azure Integration Runtime) De första 50 000 aktivitetskörningarna – $- per 1 000 körningar
Utöver 50 000 aktivitetskörningar – $- per 1 000 körningar
copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; Hive activity running Hive script on an Azure HDInsight cluster.
Aktivitetskörningar (Lokal Integration Runtime) $- per 1 000 körningar copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database.

Dataförflyttning

Azure Data Factory kan kopiera data mellan olika datalager på ett säkert, tillförlitligt, effektivt och skalbart sätt. I takt med att datavolymen eller dataflyttflödet växer kan Azure Data Factory skala ut för att täcka behovet. Läs mer om hur du använder enheter för dataförflyttningar och förbättrar prestandan i dina dataförflyttningar.

Obs!
Kostnader kan tillkomma för dataöverföring. Dessa visas då separat på fakturan som en utgående dataöverföring. Pris för utgående dataöverföring tillämpas när data lämnar Azures datacenter. Läs mer information.

Dataförflyttningar (Azure Integration Runtime) $- per timme
Dataförflyttning (lokalt Integration Runtime) $- per timme

SQL Server Integration Service-beräkningsresurs via Azure-SSIS Integration Runtime

Datafabriks-IR (endast molnvärd) har stöd för körning av SSIS-paket. SSIS-användning debiteras per timme och har stöd för SSIS-standardfunktioner med virtuella datorer i A- och D-serien. Läs mer om virtuella datorer i A- och D-serien.

SSIS virtuell standarddator i A-serien V2

Instans Kärnor RAM Tillfällig lagring Pris (förhandsversion)
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

SSIS virtuell standarddator i D-serien V2

Instans Kärnor RAM Tillfällig lagring Pris (förhandsversion)
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inaktiva pipeliner

Pipelines som inte är associerade med en utlösare och har haft noll körningar under en vecka räknas som inaktiva. En inaktiv pipeline debiteras med $- per månad.

Vanliga frågor och svar

 • En aktivitet är ett steg inom en pipeline. Utförandet av varje aktivitet kallas körning.

  Du kan till exempel använda en kopieringsaktivitet för att kopiera data från en lokal SQL Server till Azure Blob Storage. Använd sedan en Hive-aktivitet som kör ett Hive-skript på ett Azure HDInsight-kluster för att bearbeta/transformera data från Blob Storage för att producera utdata.

 • Pipelines som inte är associerade med en utlösare och har haft noll körningar under en vecka räknas som inaktiva.

 • Integration Runtime är infrastrukturen för dataintegrering för dataförflyttning och datatransformering.

  Vid dataförflyttning flyttar Integration Runtime data mellan käll- och måldatalagren. Infrastrukturen har även stöd för inbyggda anslutningsprogram, formatkonvertering, kolumnmappning samt en effektiv och skalbar dataöverföring.

  För transformering har Integration Runtime inbyggt stöd för körning av SSIS-paket. Med Integration Runtime kan du också skicka och övervaka transformeringsaktiviteter som körs i en rad olika beräkningstjänster som Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server och fler.

  Kunder kan distribuera en eller flera instanser av Integration Runtime beroende på vad som krävs för att flytta och transformera data. Integration Runtime kan köras i Azures offentliga nätverk eller i ett privat nätverk (lokalt, Azure Virtual Network eller AWS VPC).

 • Ja. Om aktiviteten använder andra Azure-tjänster, t.ex. HDInsight, debiteras dessa tjänster separat enligt priserna per tjänst.

 • Ja. Du måste betala för SQL Azure-instansen för att ha SSIS-katalogen i Azure. Du kan antingen använda en befintlig SQL Azure Database-server eller skapa en ny för detta ändamål i din prenumeration.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Data Factory

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto