Automatisering och kontroll

Möjliggör kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

The Automation and Control product is priced per node. Billing is based on the number of nodes that are registered with the service. Charges start when a node is registered with the service and stop when the node is unregistered from the service. A node is any machine whose configuration is managed by the service. This could be an Azure VM, on-premises VM, physical host or a VM in another public cloud.

Automatisering och kontroll
Ändringshantering1 Included Included
Hantering av uppdateringar1 Included Included
Önskad tillståndskonfiguration Included Included
Processautomatisering Included Included
Antal noder Obegränsat
Pris $6 / nod / månad
1Loggdata som lagras debiteras enligt priserna för Azure Log Analytics

Extraminuter

Om de förbrukade minuterna överskrider antalet minuter som ingår per dag debiteras extraanvändningen enligt priserna nedan
Minuter för processautomatisering
Processautomatisering2 $0.002 per minut
2Inkrementella jobbminuter faktureras enligt de fristående taxorna nedan. Minuter ackumuleras över alla automationskonton under samma prenumeration.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29/mån. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
  • Tillgängligheten för Insight and Analytics bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

  • Vi fakturerar dig baserat på det totala antalet noder som skickar data varje timme. Varje nod som registrerats för tjänsten skickar data minst en gång per timme. För varje nod får du 10 jobbminuter per dag. När dagen är slut beräknas och multipliceras antalet rapporterade noder med 10 minuter för att fastställa allokeringen av jobbminuter för den dagen. Även det totala antalet jobbminuter beräknas. Om det överskrider allokeringen av antalet jobbminuter faktureras antalet minuter som överskrider allokeringen enligt taxan för extraminuter.

    Jobbkörningsminuter för systemrunbooks räknas inte in i de jobbminuter som allokerats

  • Ja. Om du vill använda mer än 500 minuter processautomatisering eller hantera fler än 5 noder, per prenumeration och månad, måste du gå över till betalnivån.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Automatisering och kontroll

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account