Operations Management Suite | Automatisering och kontroll

Möjliggör kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

Operations Management Suite-produkten Automation and Control debiteras per nod. Faktureringen baseras på antalet noder som registrerats med tjänsten. Debiteringen startar när en nod registreras för tjänsten och avbryts när noden avregistreras från tjänsten. En nod är en dator vars konfiguration hanteras av tjänsten. Det kan vara en virtuell Azure-dator, en lokal virtuell dator, en fysisk värd eller en virtuell dator i ett annat offentligt moln.

Kostnadsfri Automatisering och kontroll
Ändringshantering
Hantering av uppdateringar
Önskad tillståndskonfiguration
Processautomatisering
Antal noder 5 Obegränsat
Antal minuter 500 min/kalendermånad1 Obegränsat antal minuter för standardlösning
10 min/nod/dag för anpassade runbook-flöden2
Pris Kostnadsfri $10 / nod / månad3

1Inkrementella jobbminuter faktureras enligt de fristående taxorna nedan. Minuter ackumuleras över alla automationskonton under samma prenumeration.

2Minuterna läggs ihop för alla noder. Så länge som det totala antalet förbrukade minuter är mindre än antalet minuter som ingår tillkommer inga extra avgifter.

3Inkrementella jobbminuter faktureras enligt de fristående taxorna nedan. Minuter ackumuleras över alla automationskonton under samma prenumeration.

Extraminuter

Om de förbrukade minuterna överskrider antalet minuter som ingår per dag debiteras extraanvändningen enligt priserna nedan
Minuter för processautomatisering
Processautomatisering $0.002 per minut

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29.0/mån. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
  • Tillgängligheten för Insight and Analytics bygger på serviceavtalet för den underliggande Log Analytics-arbetsytan och använda resurser för Automation-kontot. Mer information finns i serviceavtalet för Log Analytics och serviceavtalet för Automation.

Vanliga frågor och svar

  • Vi fakturerar dig baserat på det totala antalet noder som skickar data varje timme. Varje nod som registrerats för tjänsten skickar data minst en gång per timme. För varje nod får du 10 jobbminuter per dag. När dagen är slut beräknas och multipliceras antalet rapporterade noder med 10 minuter för att fastställa allokeringen av jobbminuter för den dagen. Även det totala antalet jobbminuter beräknas. Om det överskrider allokeringen av antalet jobbminuter faktureras antalet minuter som överskrider allokeringen enligt taxan för extraminuter.

    Jobbkörningsminuter för systemrunbooks räknas inte in i de jobbminuter som allokerats

  • Ja. Om du vill använda mer än 500 minuter processautomatisering eller hantera fler än 5 noder, per prenumeration och månad, måste du gå över till betalnivån.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Automatisering och kontroll

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu