Vad är ett hybridmoln?

Ett hybridmoln är en miljö som bygger på en kombination av offentliga och privata moln där data och program delas. Om behovet av beräkningar och databehandling varierar kan ett hybridmoln ge verksamheten stora fördelar. När behoven blir för stora för den lokala infrastrukturen kan företagen enkelt att skala ut till det offentliga molnet utan att ge tredje parts-datacenter tillgång till företagens data. Företagen får flexibiliteten att använda beräkningskraften hos det offentliga molnet till att utföra grundläggande och icke-känsliga arbetsuppgifter, medan affärskritiska program och data fortfarande körs lokalt bakom företagets brandvägg.

Vad är offentliga moln, privata moln och hybridmoln?

Med ett hybridmoln kan företagen inte bara skala upp och ned vid behov, de slipper också göra stora investeringar i maskinvara för att kunna hantera tillfälliga trafiktoppar. Det blir även möjligt att frigöra resurser för att köra känsliga data och program lokalt. Företagen betalar endast för resurser som de använder istället för att behöva köpa in, programmera och underhålla extraresurser och utrustning som troligtvis bara skulle stå och samla damm under stora delar av året. Hybridmolnet ger dig det bästa av två världar: du kan kombinera alla fördelarna hos en molntjänst – flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet – med hög säkerhet som minimerar risken för dataintrång.

Läs mer om hybridmoln och hur du kommer igång med Azure.

Relaterade produkter och tjänster

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag