Hoppa över navigering

Vad är BI-verktyg?

BI-verktyg (Business Intelligence) är olika program som samlar in och bearbetar stora mängder ostrukturerade data från interna och externa system, till exempel böcker, journaler, dokument, sjukvårdsregister, bilder, filer, e-postmeddelanden, video och andra källor. BI-verktyg är inte lika flexibla som företagsanalysverktyg, men är ett effektivt sätt att hitta information i data främst genom frågor. Verktygen hjälper dig att förbereda data för analys så att du kan skapa rapporter, instrumentpaneler och datavisualiseringar. Resultaten gör att både anställda och chefer får möjlighet att fatta snabbare och bättre beslut. De ger dem också ökad driftseffektivitet och möjlighet att hitta nya potentiella intäkter, identifiera marknadstrender, rapportera äkta KPI:er och identifiera nya affärsmöjligheter.

Vanligtvis används Business Intelligence-verktygen för att söka i och rapportera affärsdata. De kan kombineras och innefatta en bred uppsättning dataanalysprogram, inklusive ad hoc-analyser och frågor, företagsrapportering, OLAP (Online Analytical Processing), mobilt BI, realtids-BI, drift-BI, moln och programvara som en tjänst-BI, öppen källkodsbaserad BI, samarbets-BI och Location Intelligence. De kan också innefatta datavisualiseringsprogram för att utforma diagram samt verktyg för att skapa BI-instrumentpaneler och styrkort för prestanda som visar affärsmått och KPI:er för att illustrera företagsdata med lättbegriplig grafik.

Relaterade produkter och tjänster

Power BI

Förbättra företagsanalys

Redo att sätta igång?

Registrera dig och få $200 i Azure-kredit.

Du får full behörighet att utforska vilken tjänst du vill.

Kan vi hjälpa dig?