Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juni 2019

  7 jun

  Förbättrade analyshjälpmedel för programanvändare i Power BI Embedded

  Vi har lagt till ett antal förbättringar av hjälpmedel i program som använder Power BI Embedded-analys och som ger programanvändare fler sätt att interagera med visuella element i Power BI Embedded. Exempel på förbättringar är tangentbordsnavigering, rubrikattribution och tabbar.

  7 jun

  Nu finns det visuella AI-elementet "Key influencers" (nyckelinfluerare) tillgängligt i Power BI Embedded-analys, med syftet att hjälpa användare att identifiera vilka faktorer som påverkar en KPI

  Det visuella elementet Key influencers (nyckelinfluerare) avslöjar vilka faktorer som påverkar en KPI. Till exempel kanske användarna vill analysera vilka faktorer som styr hur nöjda användarna är med en produkt. Faktorer som kan påverka denna KPI kan vara vilken typ av produkt de har köpt, priset eller till och med om användaren är en förstagångsköpare eller en återkommande kund. Du kan bädda in visualiseringen i ditt eget program med Power BI Embedded.

  7 jun

  Ladda upp enbart datamängder med API:et "Import" för Power BI Embedded-analys

  Med hjälp av API:et "Import" i Power BI kan utvecklare koppla isär datamängd och rapport, så att de kan ladda upp enbart datamängden till en arbetsyta. Utvecklarna använder parametern 'skipreport' för att ladda upp enbart datamängden i situationer där de inte vill ladda upp även rapporten till arbetsytan.

  7 jun

  Power BI REST API med verktyget "Try-it" ger dig möjlighet att testa API:er utan kod

  Nu kan alla som äger en Power BI-licens logga in på kontot för att se hur Power BI REST API:et fungerar, få information eller utföra åtgärder för Power BI-artefakter som de har åtkomst till utan att behöva skriva någon kod, tack vare Power BI REST API-verktyget Try-it. Med fem enkla steg kan användarna testa funktionerna i Power BI REST API:et utan att behöva skriva någon kod.

  april 2019

  10 apr

  Multi Geo är nu allmänt tillgängligt för Power BI Embedded

  Power BI Embedded-kunder kan nu distribuera data i flera geografiska regioner.

  10 apr

  Uppdatera nu-API:et ger obegränsad datauppdatering för Power BI Embedded

  Med Uppdatera nu-API:et tas begränsningen för det antal uppdateringar du kan schemalägga per dag bort och istället kan ett obegränsat antal uppdateringar utlösas för varje datamängd.

  10 apr

  TLS 1.2 rekommenderas för Power BI Embedded-appar

  TLS 1.2 rekommenderas för alla Power BI Embedded-appar för att se till att kunderna har kontroll över säkerheten i kommunikation med Microsoft-tjänster.

  10 apr

  Vidta åtgärd från ”Button clicked” (Knapp klickad) i Power BI Embedded

  Lägg till anpassade knappar i Power BI Embedded-rapporter så att användare kan vidta åtgärder direkt.

  10 apr

  Nya Power BI Embedded-kodexempel tillgängliga i april 2019

  Nya kodexempel är nu tillgängliga för Power BI Embedded

  mars 2019

  6 mar

  Clone Visual API för Power BI Embedded

  Du kan använda Clone Visual API för att göra kopior av en befintlig visualisering.

  6 mar

  Themes API för Power BI Embedded

  Du kan använda Themes API för att använda ett anpassat tema i din inbäddade rapport, med till exempel företagets färger, årstidsfärger eller andra anpassade format.

  6 mar

  Styr alla visuella menyåtgärder i Power BI Embedded programmatiskt

  API:erna Options och Context Menus har utökats för att ge full kontroll av alla visualiseringar i rapporten om inbyggda kommandon och anpassade kommandon.

  6 mar

  API:er för Power BI-appinnehåll

  Du kan använda en ny uppsättning API:er för att få en lista över dina installerade Power BI-appar och deras innehåll.

  6 mar

  Schemalägg DirectQuery-cacheuppdatering för Power BI Embedded

  Använd REST API för Power BI Embedded för att konfigurera cacheuppdatering för en DirectQuery-datauppsättning eller en datauppsättning för en aktiv anslutning.

  6 mar

  Schemalägg uppdateringar med Power BI Embedded REST API

  Med det nya REST API kan du ange ett nytt uppdateringsschema eller åsidosätta konfigurationen för ett befintligt schema.

  februari 2019

  14 feb

  Offentlig förhandsversion: Stöd för Power BI Embedded för programautentisering med tjänstens huvudnamn

  Stöd för autentisering med tjänstens huvudnamn (förhandsversion) är nu tillgängligt för program som använder Power BI Embedded.

  januari 2019

  17 jan

  Status-API för Power BI Embedded spårar tilldelningar av arbetsytor till kapaciteter

  Status-API:n kontrollerar aktuell tilldelningsstatus för en arbetsyta till en kapacitet (till exempel, Slutfördes).

  17 jan

  Offentlig förhandsversion: Tokenbaserad identitet för Azure AD-användare i SQL Database

  Kunder med data i Azure SQL Database kan nu hantera användare och deras åtkomst till data i SQL Database när de integrerar med Power BI Embedded.

  17 jan

  Power BI Embedded-API för konfiguration för kapacitetsarbetsbelastning

  Power BI REST-API:er och -SDK:er hanterar automatiskt dataflöden och arbetsbelastningsinställningar för sidnumrerade rapporter på Power BI Embedded.

  17 jan

  Power BI Embedded har stöd för frågor och svar med säkerhet på radnivå

  Power BI Embedded har stöd för frågor och svar med konfigurationer för säkerhet på radnivå.

  Utforska