Hoppa över navigering

Uppgraderingserbjudande för Enterprise Agreement Support-plan (”EA-uppgraderingserbjudande”)

Microsoft utökar uppgraderingen av 12-månaders Azure-support* (med vissa undantag) fram till den 30 juni 2018, för vissa kunder som uppfyller följande kvalifikationer för berättigande:

 1. Har köpt eller avser att köpa Microsoft Azure-tjänster med ett Enterprise Agreement eller ett produkt- och serviceavtal för Microsoft (vart och ett är ett ”Avtal”) och
 2. Har ett avtal för Azure, Azure Government eller Azure Tyskland (detta omfattar inte Premier Support, Avancerad support för partner eller ”Azure i Kina”-konton), och
 3. Avtalet skrivs på och/eller förnyas mellan den 1 maj 2016 och den 30 juni 2018 (”Kvalificeringsperioden”).

Vissa kunder kan vara kvalificerade för ytterligare förmåner som en del av detta EA-uppgraderingserbjudande om något av avtalen innehåller ett förbetalt årligt åtagande för Azure-tjänster med minst $1000001, eller Azure-tjänsteförbrukning som motsvarar minst $100001 per månad i tre på varandra följande månader (”Villkoret för åtagande eller förbrukning”).

*12-månadersperioden ska börja på det datum då avtalet skrevs på och/eller förnyades. Förmånerna i detta EA-uppgraderingserbjudande kan förnyas förutsatt att kunden uppfyller kvalifikationerna för berättigande.

Uppgraderingsförmåner

Om organisationen … Du får nu Om du uppfyller villkoret för åtagande eller förbrukning ovan får du även en extra förmån …
Köpt Azure-tjänster utan teknisk support Azure Standard Support utan extra kostnad för varje 12-månadersperiod inom kvalificeringsperioden, samt en uppgradering till Azure Professional Direct (ProDirect)-support utan extra kostnad
köper för närvarande Microsoft Azure Standard Support Azure Professional Direct (ProDirect)-support utan extra kostnad för varje 12-månadersperiod inom kvalificeringsperioden, samt 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 utan extra kostnad, som måste utnyttjas under den aktuella 12-månadersperioden
köper för närvarande Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect)-support 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 utan extra kostnad för varje 12-månadersperiod inom kvalificeringsperioden, samt 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 utan extra kostnad, som måste utnyttjas under den aktuella 12-månadersperioden

1eller motsvarande värde i lokal valuta, i enlighet med kundens avtal

2Azure App Consulting Services-supportförmånen gäller inte för Azure Government eller Azure Tyskland. Besök Azure Government-support och Azure Tyskland-support om du vill ha mer information.

Ansvarsfriskrivningar

Microsoft kan tillhandahålla vissa förmåner till myndighetskunder kostnadsfritt genom denna kampanj. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation till myndighetskunder för sådana förmåner. Microsofts avsikt är att tillhandahållandet av dessa förmåner till myndighetskunder ska vara helt i enlighet med etik och tillämpbara lagar och förordningar relaterade till kostnadsfria varor och tjänster. Microsofts intention är att tillhandahållandet av dessa tjänster endast ska nyttjas av myndighetskunder och inte ska vara för personligt bruk eller vara en förmån för en enskild statlig anställd.

Microsoft kan, efter eget godtycke, säga upp, ändra eller revidera villkoren för detta EA-uppgraderingserbjudande när som helst. Kunden kan säga upp sitt deltagande i EA-uppgraderingserbjudandet när som helst genom att meddela Microsoft skriftligen.

Vanliga frågor och svar

 • Du behöver inte vidta någon åtgärd. Alla kvalificerade kunder blir uppgraderade till Standard Support inom 45 dagar. Om du uppfyller kraven för berättigande så kommer du att bli uppgraderad till ProDirect- och/eller Azure App-konsultationer inom 45 dagar från att kvalificeringen uppnås. När du loggar in i Azure Portal och klickar på att skicka en ”ny supportförfrågan” så ser du din prenumeration på ditt supportavtal i den nedrullningsbara listrutan.

  Tala med personen som är kundansvarig eller kontakta Enterprise Agreement Azure-support genom Enterprise Portal för mer information.

 • Förmånerna i detta EA-uppgraderingserbjudande kan förnyas förutsatt att du uppfyller kvalifikationerna för berättigande.
 • En Azure App Consulting Services-session är ett kundanpassat personligt rådfrågningsmöte med en Microsoft Azure-tekniker som kan röra en mängd olika Azure-relaterade ämnen såsom att skapa arkitektur för molnmiljöer, designa och implementera appar på Azure och distribution av arbetsbelastning. Microsofts tekniker kan ge djupgående teknisk vägledning för hur du bäst använder Azure-funktionerna, skräddarsydda och anpassade efter organisationens mål.

  Varje konsultation är ett strukturerat samtal som utformas för att bemöta utvecklingsteamets frågor och utmaningar. En Azure App-konsult samarbetar med utvecklingsteamet för att identifiera krav, tillhandahålla anpassad teknisk vägledning och leverera en sammanfattande rapport, inklusive en detaljerad åtgärdsplan. Denna förmån utnyttjas bäst av utvecklingsresurserna inom ert företag. En normal Azure App Consult-session tar upp till tre timmar.

  Azure App Consulting Services-förmånserbjudandet gäller inte för Azure Government- eller Azure Tyskland-kunder.

 • Nej. Det här EA-uppgraderingserbjudandet kan inte överföras till någon annan och kan inte heller omvandlas till någon annan förmån.

 • Kunder med Premier Support får redan nu support på en bredare nivå än vad detta EA-uppgraderingserbjudande omfattar. Tid för Azure teknisk support (problemlösningstjänster) räknas inte av från ditt Premier-avtal.

 • Besök supportsidan för Azure om du vill veta mer om vad som ingår i varje supportplan, kontakta kontoansvarig eller Enterprise Agreement Azure-support, eller använd hjälp-/supportlänken i Enterprise Portal.