Uppgraderingserbjudande för Enterprise Agreement Support-plan (”EA-uppgraderingserbjudande”)

Till och med 30 juni 2017 erbjuder Microsoft en 12-månaders Azure-supportplansuppgradering för vissa kunder enligt följande:

  • Tillgängligt för kunder som har eller avser att köpa Microsoft Azure-tjänster med ett Enterprise Agreement eller ett produkt- och serviceavtal för Microsoft (vart och ett är ett ”Avtal”).
  • Vissa kunder kan vara kvalificerade för ytterligare förmåner som en del av detta EA-uppgraderingserbjudande om något av avtalen innehåller ett förbetalt årligt åtagande gällande Azure-tjänster med minst $100000, eller Azure-tjänsteförbrukning som motsvarar minst $10000 per månad i tre på varandra följande månader1.

Detta EA-uppgraderingserbjudande är endast tillgängligt för kunder som har avtal för Azure, Azure Government och Azure Tyskland. Det är inte tillgängligt för kunder som redan har ett Premier Support-avtal eller ”Azure i Kina”-konton.

EA-uppgraderingserbjudande för nya, befintliga och förnyande Azure-kunder:
Om organisationen … Du får nu … Om du uppfyller villkoret för åtagande/förbrukning ovan får du nu …
köper för närvarande inte en Microsoft Azure-supportplan Azure Standard Support utan extra kostnad en uppgradering till Azure Professional Direct-support (ProDirect) utan extra kostnad
köper för närvarande Microsoft Azure Standard Support en uppgradering till Azure ProDirect-support utan extra kostnad en uppgradering till Azure ProDirect-support och sex Azure App Consulting Services-sessioner utan extra kostnad2
köper för närvarande Microsoft Azure Professional Direct-support (ProDirect) Azure ProDirect-support och sex Azure App Consulting Services-sessioner utan extra kostnad2 Azure ProDirect-support och tolv Azure App Consulting Services-sessioner utan extra kostnad2

Allmänna villkor

Följande villkor gäller för kunder som är kvalificerade att använda Azure-tjänster enligt ett avtal som är aktivt från och med 1 maj 2016, undertecknar ett avtal mellan 1 maj 2016 och 30 juni 2017, eller som förnyar ett avtal som är på väg att löpa ut mellan 1 maj 2016 och 30 juni 2017.

Köper inte Azure-support för närvarande: Kunder som köper Azure-tjänster utan teknisk support kommer att erbjudas Azure Standard Support kostnadsfritt för de första tolv månaderna av avtalet. Kunder som inte har köpt teknisk support, men som har gjort ett förbetalt årligt åtagande för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 i Azure-tjänster per månad under tre på varandra följande månader1 kommer att erbjudas ProDirect-support, i stället för Standard Support, fram till slutet av den ursprungliga uppgraderingsperioden på tolv månader.

Köper Azure Standard Support för närvarande: Kunder som köper Azure-tjänster med Azure Standard Support får en kostnadsfri uppgradering till Azure ProDirect-support i tolv månader. Standard Support-kunder som gör ett förbetalt årligt åtagande för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 i Azure-tjänster per månad i tre på varandra följande månader1 får också ett paket med sex Azure App Consulting Services-sessioner,2 som måste utnyttjas under den ursprungliga uppgraderingsperioden på tolv månader.

Köper Azure ProDirect-support för närvarande: Kunder som köper Azure-tjänster med Azure ProDirect-support får ett kostnadsfritt paket med sex Azure App Consulting Services-sessioner2. Azure ProDirect-supportkunder som gör ett förbetalt årligt åtagande för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 i Azure-tjänster per månad i tre på varandra följande månader1 får ytterligare sex Azure App Consulting Services-sessioner, dvs. totalt tolv sessioner2. Alla Azure App Consulting Services-sessioner måste utnyttjas under den ursprungliga uppgraderingsperioden på tolv månader.

Myndighetskunder

Microsoft kan tillhandahålla vissa förmåner till myndighetskunder kostnadsfritt genom denna kampanj. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation till myndighetskunder för sådana förmåner. Microsofts intention är att det kostnadsfria tillhandahållandet av dessa förmåner till myndighetskunder ska vara helt i enlighet med etik och tillämpbara lagar och förordningar relaterade till kostnadsfria varor och tjänster. Microsofts intention är att tillhandahållandet av dessa tjänster endast ska nyttjas av myndighetskunder och inte ska vara för personligt bruk eller vara en förmån för en enskild statlig anställd.

Ansvarsfriskrivning

Microsoft kan, efter eget godtycke, säga upp, ändra eller revidera villkoren för detta EA-uppgraderingserbjudande när som helst. Kunden kan säga upp sitt deltagande i EA-uppgraderingserbjudandet när som helst genom att meddela Microsoft skriftligen.

1Eller motsvarande värde i lokal valuta, i enlighet med kundens avtal.

2App Consulting Services-supportförmånen gäller inte för Azure Government eller Azure Tyskland. Besök Azure Government-support och Azure Tyskland-support om du vill ha mer information.

Vanliga frågor och svar