Erbjudande för Enterprise Agreement Support

Från och med den 1 maj 2016 kommer Microsoft att tillhandahålla en supportuppgradering i 12 månader för alla kunder som köper Microsoft Azure-tjänster med Enterprise-avtal, eller Microsofts avtal för produkter och tjänster (vardera ett ”avtal”), förutom för de kunder som har ett Premier Support-kontrakt. Kunder kan vara berättigade till ytterligare förmåner om de gör en förutbetald årsbetalning till Microsoft på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 per månad under tre månader i följd.

Allmänna villkor

Befintliga kunder

Följande villkor gäller för kunder som är berättigade till att använda Azure-tjänster under ett avtal som är aktivt från och med 1 maj 2016:

Kunder som inte har köpt tekniskt support för Azure kommer att bli erbjudna Standard Support kostnadsfritt i 12 månader. Kunder som inte köpt teknisk support men som gjort en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $1000001 eller förbrukat minst $100001 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att erbjudas ProDirect Support istället för Standard Support fram till slutet av uppgraderingsperioden på 12 månader.

Kunder med Azure-tjänster som redan köpt Standard Support kommer att få en kostnadsfri uppgradering till ProDirect Support som gäller 12 månader. Kunder med Standard Support som har gjort en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukat minst $10000 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer också att få sex App Consulting Services-sessioner. App Consulting Services-sessioner måste utnyttjas under den ursprungliga uppgraderingsperioden på 12-månader.

Kunder med Azure-tjänster som redan köpt ProDirect Support kommer att få ett kostnadsfritt paket med sex App Consulting Services-sessioner som måste utnyttjas inom 12 månader eller innan avtalet förfaller. Kunder med ProDirect Support som har gjort en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $100000 eller som har förbrukat minst $10000 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att få ytterligare sex App Consulting Services-sessioner som måste utnyttjas inom 12 månader eller innan avtalet förfaller.

1 eller motsvarande värde i lokal valuta, i enlighet med kundens avtal

Befintliga kunder
Om du är… Tidig förmån Tröskelförmån

Köper inte support för närvarande

Uppgradera till Standard Support i 12 månader Uppgradera till ProDirect Support

Köper för närvarande Standard Support

Uppgradera till ProDirect Support i 12 månader Sex stycken App Consulting Services-sessioner

Köper för närvarande ProDirect Support

Sex stycken App Consulting Services-sessioner, tillgängliga i 12 månader Sex stycken App Consulting Services-sessioner

Nya eller förnyande kunder

Följande villkor gäller för kunder som tecknar ett nytt avtal eller förnyar ett utgående avtal mellan 1 maj 2016 och 30 juni 2017 och som tidigare inte nyttjat förmåner under den här kampanjen i mer än 12 månader:

Kunder som köper Azure-tjänster utan teknisk support kommer att erbjudas Standard Support kostnadsfritt för de första 12 månaderna av avtalet. Kunder som inte köpt teknisk support men som gjort en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $1000001 eller förbrukar minst $100001 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att erbjudas ProDirect Support istället för Standard Support fram till slutet av den första 12-månadsperioden.

Kunder som köper Azure-tjänster med Standard Support kommer att få en kostnadsfri uppgradering till ProDirect Support för de första 12 månaderna av avtalet. Kunder med Standard Support som gör en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att få ett paket med sex App Consulting Services-sessioner som måste utnyttjas under 12-månadsperioden.

Kunder som köper Azure-tjänster med ProDirect Support kommer att få ett kostnadsfritt paket med sex App Consulting Services-sessioner. Kunder med ProDirect Support som gör en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $100000 eller förbrukar minst $10000 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att få ytterligare sex App Consulting Services-sessioner. Alla App Consulting Services-sessioner måste utnyttjas under den ursprungliga 12-månadsperioden.

1 eller motsvarande värde i lokal valuta, i enlighet med kundens avtal

Nya eller förnyande kunder
Om du… Tidig förmån Tröskelförmån

Har inte köpt support

Uppgradera till Standard Support i 12 månader Uppgradera till ProDirect Support

Köp Standard Support

Uppgradera till ProDirect Support i 12 månader Sex stycken App Consulting Services-sessioner

Köp ProDirect Support

Sex stycken App Consulting Services-sessioner, tillgängliga i 12 månader Sex stycken App Consulting Services-sessioner

Myndighetskunder

Microsoft kan tillhandahålla vissa förmåner till myndighetskunder kostnadsfritt genom denna kampanj. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation till myndighetskunder för sådana förmåner. Microsofts intention är att det kostnadsfria tillhandahållandet av dessa förmåner till myndighetskunder ska vara helt i enlighet med etik och tillämpbara lagar och förordningar relaterade till kostnadsfria varor och tjänster. Microsofts intention är att tillhandahållandet av dessa tjänster endast ska nyttjas av myndighetskunder och inte ska vara för personligt bruk eller vara en förmån för en enskild statlig anställd.

Azure Government- och Azure Germany-kunder

Följande villkor gäller för kunder som tecknar ett nytt avtal för Azure Government- eller Azure Germany-tjänster och som tidigare inte nyttjat förmåner under den här kampanjen i mer än 12 månader:

Kunder som köper Azure Government eller Azure Germany-tjänster utan teknisk support kommer att erbjudas Standard Support kostnadsfritt för de första 12 månaderna av avtalet. Kunder som inte köpt teknisk support men som gjort en förutbetald årsbetalning för Azure-tjänster på minst $100 0001 eller förbrukar minst $10 0001 på Azure-tjänster per månad under tre månader i följd kommer att erbjudas ProDirect Support istället för Standard Support fram till slutet av den första 12-månadsperioden. App Consulting Services-förmånserbjudandet gäller inte för Azure Government- eller Azure Germany-kunder.

Mer information om supportalternativ för Azure Government och Azure Germany finns i Azure Government-support och Azure Germany-support.

1 eller motsvarande värde i lokal valuta, i enlighet med kundens avtal

Vanliga frågor och svar