Hoppa över navigering

Hanteringsgrupper i Azure

Tillämpa styrningskontroller och hantera grupper av Azure-prenumerationer enkelt

Gruppera prenumerationer

Hantera enkelt dina Azure-prenumerationer genom att gruppera ihop dem och vidta massåtgärder

Spegla organisationens struktur

Skapa en hierarki av Azure-hanteringsgrupper som är skräddarsydda efter din organisation för att effektivt hantera dina prenumerationer och resurser

Tillämpa principer eller åtkomstkontroll på valfri tjänst

Använd vår fullständiga plattformsintegrering för att tillämpa styrningsvillkor som principer, åtkomstkontroller eller fullfjädrade skisser till valfri Azure-tjänst

Relaterade produkter och tjänster

Azure Policy

Läs mer

Kostnadshantering + fakturering

Läs mer

Azure Resource Graph

Läs mer

Azure Blueprint

Läs mer

Kom igång med hanteringsgrupper i Azure