Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Hanteringsgrupper i Azure

Tillämpa styrningskontroller och hantera grupper av Azure-prenumerationer enkelt.

Gruppera prenumerationer

Hantera dina Azure-prenumerationer enkelt genom att gruppera ihop dem och vidta massåtgärder.

Spegla organisationens struktur

Skapa en hierarki av Azure-hanteringsgrupper som är skräddarsydda efter din organisation för att effektivt hantera dina prenumerationer och resurser.

Tillämpa principer eller åtkomstkontroll på valfri tjänst

Använd vår fullständiga plattformsintegrering för att tillämpa styrningsvillkor som principer, åtkomstkontroller eller fullfjädrade skisser till valfri Azure-tjänst.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Policy

Cost Management + Billing

Azure Resource Graph

Azure Blueprints

Kom igång med hanteringsgrupper i Azure