Produkty Azure

Procházet nebo hledat produkty Azure

AI a Machine Learning

Vytváření další generace aplikací s využitím možností umělé inteligence pro všechny vývojáře a jakýkoli scénář

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Kognitivní hledání v Azure

Cloudová vyhledávací služba využívající AI pro vývoj mobilních a webových aplikací

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Otevřené datové sady Azure

Cloudová platforma pro hostování a sdílení kurátorovaných otevřených datových sad pro zrychlení vývoje modelů strojového učení

Automatické návrhy Bingu

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků

Vyhledávání entit Bingu

Obohaťte vaše prostředí rozpoznáním a rozšířením informací o entitách z webu.

Vyhledávání obrázků Bingu

Kompletní výsledky při hledání obrázků

Vyhledávání zpráv Bingu

Kompletní výsledky při hledání aktuálních zpráv

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Vyhledávání videí Bingu

Kompletní výsledky při hledání videí

Vizuální vyhledávání Bingu

Získejte informace, které vám pomůžou vytvářet zajímavé obrazové aplikace na libovolném zařízení.

Webové vyhledávání Bingu

Upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů

Azure Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Bohaté předem nakonfigurované prostředí pro vývoj AI

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Projekt Bonsai

Služba strojového vyučování pro vývoj inteligentních průmyslových řídicích systémů pomocí simulací

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převede mluvený zvuk na text

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převede text na mluvený projev

Translator

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Metrics Advisor

Služba AI, která monitoruje metriky a diagnostikuje problémy

Analýza

Shromažďování, ukládání, zpracování, analýza a vizualizace dat jakéhokoli druhu, objemu nebo rychlosti

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Průzkumník dat Azure

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Stream Analytics

Analýzy rychlých datových proudů z aplikací a zařízení v reálném čase

Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů (dříve SQL Data Warehouse)

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Power BI Embedded

Integrace plně interaktivních ohromujících vizualizací dat do aplikací

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

Blockchain

Kompilace a správa blockchainových aplikací s využitím sady integrovaných nástrojů

Služba Azure Blockchain

Sestavení, řízení a rozšíření blockchainových sítí konsorcia

Tokeny služby Azure Blockchain

Snadné definování, vytváření a správa tokenů založených na registru

Azure Blockchain Workbench

Snadná tvorba prototypů blockchainových aplikací v cloudu

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Databáze

Podpora rychlého rozvoje a rychlejší inovace s využitím zabezpečených a plně spravovaných databázových služeb na podnikové úrovni

Rozhraní Azure API pro FHIR

Snadné vytvoření a nasazení služby FHIR pro interoperabilitu a řešení pro údaje o stavu

Azure Cache for Redis

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při přístupu k datům

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Database for MariaDB

Spravovaná databázová služba MariaDB pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Spravovaná databázová služba MySQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Azure SQL

Moderní řada SQL pro migraci a modernizaci aplikací

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Spravovaná instance Azure SQL

Spravovaná a vždy aktuální instance SQL v cloudu

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

DevOps

Jednoduché a spolehlivé nástroje pro průběžné doručování umožňují zajistit rychlejší inovace

Azure Artifacts

Vytvářejte, hostujte a sdílejte balíčky se svým týmem

Azure Boards

Plánujte, sledujte a diskutujte vaši práci napříč vašimi týmy

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Azure Repos

Získejte pro váš projekt neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Integrace nástrojů DevOps

Použití oblíbených nástrojů DevOps v prostředí Azure

Hybridnost

Využijte inovace Azure a zajistěte flexibilitu a rychlé inovace cloud computingu pro úlohy ve vašem místním prostředí.

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Arc

Možnost přenést správu a služby Azure do libovolné infrastruktury

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Azure Sentinel

SIEM nativní pro cloud a inteligentní analytika zabezpečení pomůže chránit váš podnik

Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Azure Stack

Sestavování a spouštění inovativních hybridních aplikací napříč hranicemi cloudů

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

HCI služby Azure Stack

Integrace hyperkonvergované infrastruktury s Azure a hybridními službami pro spouštění virtuálních úloh v místním prostředí

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub se prodává jako integrovaný hardwarový systém s předinstalovaným softwarem na prověřeném hardwaru.

Azure Stack Edge

Zařízení spravované Azure, které přináší výpočetní prostředky, úložiště a inteligenci Azure do hraniční sítě

Identita

Správa identit uživatelů a přístupu k ochraně před pokročilými hrozbami napříč zařízeními, daty, aplikacemi i infrastrukturou

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Externí identity Azure Active Directory

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Integrace

Bezproblémová integrace místních a cloudových aplikací, dat a procesů v rámci podniku

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Rozhraní Azure API pro FHIR

Snadné vytvoření a nasazení služby FHIR pro interoperabilitu a řešení pro údaje o stavu

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Internet věcí

Zavedení IoT na jakékoli zařízení a jakoukoli platformu beze změny infrastruktury

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Digital Twins

Sestavování řešení prostorové inteligence IoT nové generace

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure IoT Central

Zrychlené vytváření řešení IoT

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Azure IoT Hub

Připojte, monitorujte a spravujte miliardy prostředků IoT.

Akcelerátory řešení Azure IoT

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Azure Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Azure RTOS

Usnadnění možností připojení a vývoje pro integrovaná zařízení IoT

Azure Sphere

Zabezpečené připojení zařízení využívajících MCU z křemíku do cloudu

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Azure Stream Analytics

Analýzy rychlých datových proudů z aplikací a zařízení v reálném čase

Azure Time Series Insights

Zkoumání a analýzy dat časových řad ze zařízení IoT

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Windows 10 IoT Core Services

Dlouhodobá podpora operačního systému a služby pro správu aktualizací zařízení a hodnocení jejich stavu

Azure Defender pro IoT

Průběžná správa prostředků a detekce hrozeb pro spravovaná i nespravovaná zařízení IoT/OT

Kontejnery

Rychlejší vývoj a správa kontejnerizovaných aplikací pomocí integrovaných nástrojů

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Red Hat OpenShift

Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Služba Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Média

Zajištění vysoce kvalitního audiovizuálního obsahu kdekoli, kdykoli a na libovolném zařízení

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Live and On-Demand Streaming

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Analýza živého videa

Vytváření inteligentních aplikací založených na videu s využitím umělé inteligence podle vlastního výběru

Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Migrace

Zjednodušení a zrychlení vaší migrace do cloudu s pokyny, nástroji a prostředky

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Cost Management a Fakturace

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge

Mobilní technologie

Vytváření a nasazování nativních aplikací pro různé platformy pro libovolná mobilní zařízení

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Kognitivní hledání v Azure

Cloudová vyhledávací služba využívající AI pro vývoj mobilních a webových aplikací

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Azure Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

Centrum aplikací Visual Studio

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování vašich mobilních a desktopových aplikací

Xamarin

Ještě rychlejší vytváření mobilních aplikací s využitím cloudu

Azure Communication Services

Vytvářejte bohatá komunikační prostředí s využitím stejné zabezpečené platformy, kterou využívá Microsoft Teams.

Sítě

Propojení cloudových a místních infrastruktur a služeb a zajištění nejlepšího možného prostředí pro zákazníky a uživatele

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Azure Bastion

Soukromý a plně spravovaný přístup RDP a SSH k vašim virtuálním počítačům

Azure DDoS Protection

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

Azure Firewall

Funkce nativní brány firewall s integrovanou vysokou dostupností, neomezenou škálovatelností cloudu a nulovou údržbou

Azure Firewall Manager

Centrální správa tras a zásad zabezpečení sítě pro globálně distribuované softwarově definované perimetry

Azure Front Door

Škálovatelný bod s rozšířeným zabezpečením pro globální doručování webových aplikací založených na mikroslužbách

Analyzátor internetu Azure

Otestujte, jak změny síťové infrastruktury ovlivní výkon u vašich zákazníků.

Privátní propojení Azure

Privátní přístup ke službám hostovaným na platformě Azure, s daty uchovávanými v síti Microsoftu

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Virtual WAN

Optimalizace a automatizace připojení mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím Azure

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Web Application Firewall

Služba Firewall webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací

Azure Orbital

Satelitní pozemní stanice a služba plánování propojená s Azure pro rychlé stahování dat

Služba Compute

Přístup k výpočetní kapacitě cloudu a škálování na vyžádání – a platíte jenom za prostředky, které využijete

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Spring Cloud

Plně spravovaná služba Spring Cloud, vytvořená a provozovaná společně s VMware

Řešení Azure VMware

Nativní spouštění úloh VMware v Azure

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Virtuální klientský počítač s Windows

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Smíšená realita

Sloučení fyzického a digitálního světa, aby se vytvořilo moderní prostředí pro spolupráci

Azure Digital Twins

Sestavování řešení prostorové inteligence IoT nové generace

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Vzdálené vykreslování

Vykreslování vysoce kvalitního, interaktivního 3D obsahu a jeho streamování do zařízení v reálném čase

Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

Správa a zásady správného řízení

Zjednodušení, automatizace a optimalizace správy a dodržování předpisů cloudových prostředků

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Azure Blueprint

Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí

Azure Lighthouse

Zajištění precizní správy zákazníků ve velkém měřítku pro poskytovatele služeb

Azure Managed Applications

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Azure Policy

Implementujte pro prostředky Azure firemní zásady správného řízení a standardy ve velkém měřítku.

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Šablony Azure Resource Manageru

Zajištění infrastruktury jako kódu pro všechny prostředky Azure s využitím Resource Manageru

Azure Service Health

Individuální pokyny a podpora v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Cost Management a Fakturace

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Automatická správa Azure

Zjednodušení správy virtuálních počítačů s Windows Serverem

Azure Resource Mover

Zjednodušení postupu při přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure

Úložiště

Zajištění zabezpečeného a rozsáhle škálovatelného cloudového úložiště pro vaše data, aplikace a úlohy

Úložiště archivu

Špičková cenová hladina pro ukládání zřídka používaných dat

Avere vFXT for Azure

Spouštění úloh založených na souborech a s vysokým výkonem v cloudu

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi

File Storage

Sdílené složky, které využívají standardní protokol SMB 3.0

Azure FXT Edge Filer

Řešení optimalizace hybridního úložiště pro prostředí HPC

Azure HPC Cache

Ukládání souborů do mezipaměti pro vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC)

Azure NetApp Files

Sdílené složky Azure na podnikové úrovni využívající NetApp

Úložiště blobů

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge

Diskové úložiště

Vysoce výkonné a vysoce odolné blokové úložiště pro Azure Virtual Machines

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Průzkumník služby Storage

Zobrazení prostředků služby Azure Storage a interakce s nimi

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

Virtuální klientský počítač s Windows

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Virtuální klientský počítač s Windows

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Vývojářské nástroje

Sestavování, správa a průběžné doručování cloudových aplikací – na jakékoli platformě a v jakémkoli jazyce

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure Lab Services

Nastavení testovacích prostředí pro učebny, zkušební verze, vývoj a testování a další scénáře

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Integrace vývojářských nástrojů

Použití vývojářských nástrojů, které znáte, včetně Eclipse, IntelliJ a Mavenu, v prostředí Azure

Sady SDK

Získejte potřebné sady SDK a nástroje příkazového řádku

Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu

Visual Studio Code

Výkonný a nenáročný editor kódu pro cloudový vývoj

Visual Studio Codespaces

Cloudová vývojová prostředí přístupná odkudkoli

Web

Rychlé a efektivní sestavování, nasazování a škálování výkonných webových aplikací

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Kognitivní hledání v Azure

Cloudová vyhledávací služba využívající AI pro vývoj mobilních a webových aplikací

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Služba Azure SignalR

Snadné doplnění webových funkcí v reálném čase

Azure Spring Cloud

Plně spravovaná služba Spring Cloud, vytvořená a provozovaná společně s VMware

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Služba Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Azure Communication Services

Vytvářejte bohatá komunikační prostředí s využitím stejné zabezpečené platformy, kterou využívá Microsoft Teams.

Zabezpečení

Ochrana firmy před pokročilými hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Azure Defender

Ochrana hybridních cloudových úloh

Azure DDoS Protection

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Rezervované HSM Azure

Správa používaných modulů hardwarového zabezpečení v cloudu

Azure Front Door

Škálovatelný bod s rozšířeným zabezpečením pro globální doručování webových aplikací založených na mikroslužbách

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Sentinel

SIEM nativní pro cloud a inteligentní analytika zabezpečení pomůže chránit váš podnik

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Web Application Firewall

Služba Firewall webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací

Azure Defender pro IoT

Průběžná správa prostředků a detekce hrozeb pro spravovaná i nespravovaná zařízení IoT/OT