Hoppa till huvudinnehåll

Vi drar tillbaka stöd för klassiska virtuella nätverk med Azure AD Domain Services den 1 mars 2023

Publiceringsdatum: 27 februari, 2020

2017 blev det möjligt att använda ett Azure Resource Manager-nätverk som värd för Azure AD Domain Services. Sedan dess har vi kunnat skapa en säkrare tjänst tack vare de moderna funktionerna i Azure Resource Manager. Eftersom Azure Resource Manager-distributioner helt ersätter klassiska distributioner kommer klassiska virtuella nätverksdistributioner med Azure AD DS att dras tillbaka den 1 mars 2023.

Hur påverkar detta mig?

Efter den 1 mars 2023 tas din aktuella klassiska virtuella nätverksdistribution med Azure AD DS bort och alla program som använder Azure AD DS kommer att sluta att fungera.

Vad behöver jag göra?

För att undvika att förlora åtkomst till din hanterade domän måste du migrera Azure AD DS från det klassiska virtuella nätverket till ett virtuellt Azure Resource Manager-nätverk före den 1 mars 2023.

Läs mer om hur du migrerar din hanterade domän till ett virtuellt Azure Resource Manager-nätverk.

  • Azure Active Directory Domain Services
  • Retirements