Stöd för onlinemigrering av SQL till Azure SQL Database

Inlägg på den 9 januari 2019

Migrera SQL Server-databaser till Azure SQL Database med minimal stilleståndstid med hjälp av Azure Database Migration Service. Läs denna självstudie och lär dig att använda Azure Database Migration Service för att utföra onlinemigreringar från SQL Server, lokalt eller på virtuella datorer, till Azure SQL Database med minimal stilleståndstid.

 

  • Azure SQL Database
  • Azure Database Migration Service
  • Services