Stöd för onlinemigrering av MySQL till Azure Database for MySQL

Inlägg på den 9 januari 2019

Använd Azure Database Migration Service för att migrera MySQL-databaser (lokala, på en virtuell dator eller på AWS RDS MySQL) till Azure Database for MySQL utan att ta källdatabasen offline under migreringen. 

Läs mer

  • Azure Database Migration Service
  • Azure Database for MySQL
  • Services