SQL Server Migration Assistant-stöd för Azure SQL Database Managed Instance

Inlägg på den 7 februari 2019

SQL Server Migration Assistant-stöd för Azure SQL Database Managed Instance är nu allmänt tillgängligt

Dra nytta av allmänt tillgängliga funktioner i SQL Server Migration Assistant version 8.0 för att migrera från Oracle, MySQL, DB2 och SAP ASE (Sybase) till Azure SQL Database Managed Instance-plattformen. Med den senaste versionen av SQL Server Migration Assistant kan användare utföra en utvärdering, konvertera schemat och flytta data till den fullständigt hanterade databastjänsten i molnet.

Läs mer

Related feedback