Hoppa till huvudinnehåll

GUID-ändringar i SQL Database Managed Instance (affärskritisk)

Publiceringsdatum: 24 oktober, 2018

Från den 1 december 2018 kommer resurs-GUID för Azure SQL Database Managed Instance (affärskritisk) att ändras för att förenkla faktureringsmetoder. Ändringarna av resurs-GUID påverkar regionsnamnet och produktnamnen.

Ändringarna påverkar inte tjänstens funktion. Om du rapporterar baserat på regionsnamn eller resurs-GUID måste du ändra dina rapporter.

Detaljerade ändringar visas i följande tabell.

Gammal resurs-GUID

Ny resurs-GUID

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Gammalt regionnamn

Nytt regionnamn

Gammalt produktnamn

Nytt produktnamn

abc0dbed-9d1f-4b16-8a62-5ccf32973fbf 

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Brasilien, södra

Globalt

Data Services – SQL Database – MI – affärskritisk virtuell kärna för SQL Server – Brasilien, södra – förhandsversion

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

3831bd12-8f3f-4563-bdb6-e6e3142bb7f4

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Asien och stillahavsområdet, östra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Asien och Stillahavsområdet, östra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

a68d5e97-3e59-477a-9211-5afd985b5cf1

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Asien och stillahavsområdet, sydöstra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Asien och Stillahavsområdet, sydöstra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

54df276d-eea9-46c1-9d6a-201670b5be9d

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Australien, östra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Australien, östra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

ea7dff34-93f6-4d80-87fb-dbaebb9134ef

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Australien, sydöstra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Australien, sydöstra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

9de8cfa9-ceb1-451d-81c2-c6615f085e78 

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Kanada, centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Kanada, centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

58a8c4da-02e3-47fd-bab2-0dce3ce3f73e

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Kanada, östra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Kanada, östra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

0aff6338-2102-4f78-856d-68c2d7d15f61

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Europa, norra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Europa, norra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

9c7450d3-8d5e-4c4c-8bcd-3ccaf46a0f76

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Europa, västra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Europa, västra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

525f0e49-ab5f-4674-ba21-eb5a798a4d3b

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Indien, centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Indien, centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

f6ef9e27-c9b4-4671-8ec0-48e827a95b9c

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Indien, södra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Indien, södra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

7d7c897d-6de9-4093-a956-927e8fb93702

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Indien, västra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Indien, västra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

ad528693-16b5-4596-9c33-db0fd1e3ec60

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Japan, östra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Japan, östra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

2b6489fd-e849-46d7-a550-5f44437973d8

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Japan, västra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Japan, västra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

18e1576e-a10f-450d-9152-ccabfb6a3f86

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Sydkorea, centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Sydkorea, centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

471847c4-8c93-4407-8091-2fb19e8f0d1a

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Sydkorea, södra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Sydkorea, södra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

3fc21169-4ae3-48f7-8007-bd836a02b2a1

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Storbritannien, norra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Storbritannien, norra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

568bd99d-831f-4440-8a62-dcfecb2da4ab

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Storbritannien, södra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Storbritannien, södra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

b3b11c06-18de-4a56-acb7-1e913e1d022a

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Storbritannien, södra 2

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Storbritannien, södra 2

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

b145ef2d-090a-4e8e-9e06-cfa5c6f6edad

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

Storbritannien, västra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – Storbritannien, västra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

34e9fe39-ea0d-4dde-86a6-de892708adaf

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

d5930658-4f39-491e-8a36-ad1d87258414

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, östra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, östra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

1cc5fd69-5327-4bb6-be64-7b6a3650bcb2

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, östra 2

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, östra 2

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

03b60683-3c45-4e90-85fc-1ede06306e3f

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, norra centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, norra centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

2ea03eb6-9278-4fc3-8955-c80548418b53

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, södra centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, södra centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

1deda9d1-f553-45cb-b964-95455797b869

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, västra

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, västra

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

de2a5fd7-4c06-437b-8ebd-a37ebd9be9f3

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, västra 2

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, västra 2

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

72caa33f-521d-4556-a025-e7b2d8617927

397a6596-d1a8-48db-a14f-66313b9b5619

SQL Database

Hanterad instans – affärskritisk – SQL-licens

virtuell kärna

USA, västra centrala

Globalt

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna – förhandsversion – USA, västra centrala

SQL Database Managed Instance (affärskritisk) – SQL-licens – virtuell kärna

  • Azure SQL Database
  • Services