Nu rensar Azure Site Recovery frigjorda (återställda) virtuella datorer och nätverkskort

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

När du konfigurerar haveriberedskap för Azure Virtual Machines replikeras de virtuella datorerna från en region till en annan. Om det uppstår ett avbrott i den primära regionen kan du redundansväxla de virtuella Azure-datorerna till den sekundära regionen. När den primära regionen är igång igen kan du återställa de virtuella datorerna från den sekundära till den primära regionen och skydda dem på nytt så att de replikeras till den sekundära regionen igen.

Med den här uppdateringen rensar Azure Site Recovery frigjorda (återställda) virtuella datorer och nätverkskort. Och om du inaktiverar replikering efter återställning rensar Site Recovery diskarna i den sekundära regionen, utöver de virtuella datorerna och nätverkskorten.

Läs mer om redundansväxling och återställning för Azure Virtual Machines.

 

  • Azure Site Recovery
  • Features

Tillhörande produkter