Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Anslutningsappen och standardstödet för RosettaNet finns nu i förhandsversion

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019

RosettaNet är ett ideellt konsortium som har tagit fram standardprocesser för att dela affärsinformation. De här standarderna används mycket inom branscherna för halvledare, elektronik och logistik, och de används ofta i processer inom leveranskedjor. Konsortiet RosettaNet skapar och underhåller PIP-processer (Partner Interface Processes) som tillhandahåller vanliga affärsprocessdefinitioner för alla utbyten av RosettaNet-meddelanden. RosettaNet är baserat på XML och definierar riktlinjer för meddelanden, gränssnitt för affärsprocesser och implementeringsramverk för interaktion mellan företag. 

I Logic Apps kan du skicka och ta emot RosettaNet-baserade meddelanden via anslutningsappen för RosettaNet, som även har stöd för åtgärderna att avkoda eller ta emot och koda eller skicka meddelanden.  De här meddelandena innehåller både åtgärder och signaler eller bekräftelser. Anslutningsappen hanterar genereringen av misslyckandeaviseringar baserat på PIP-konfigurationen. Anslutningsappen har även stöd för: 

  •  RNIF-specifikation 2.00.01, inklusive åtgärder, signaler, kryptering och signering 
  •   alla PIP:s som definierats i RNIF 2.00.01
  •  synkrona och asynkrona meddelanden. 

Läs mer.

  • Features
  • Services