Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Dynamisk IP-allokering och förbättrat stöd för undernät i AKS

Publiceringsdatum: 02 mars, 2021

Azure Container Networking Interface (CNI) stöder nu dynamisk IP-allokering och definiering av ett annat undernät för agentnoder och poddar i Azure Kubernetes Service (AKS). Tack vare detta kan IP-adresser tilldelas dynamiskt när en podd behöver det, i stället för att allokera en delmängd av IP-adresser till varje agentnod i förväg. Detta minskar IP-användningen jämfört med en statisk allokering.  Med dynamisk IP-allokering kan kunder även konfigurera kluster som förbrukar färre IP-adresser.  Du kan också segmentera inkommande trafik från poddar och noder separat och lägga till nya undernät för att öka pod-CIDR.

Läs mer.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

Tillhörande produkter