Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: JavaScript och sidkontrakt i Azure Active Directory B2C-principer

Publiceringsdatum: 07 december, 2018

Funktionerna för sidkontrakt och JavaScript i anpassade principer finns nu i den offentliga förhandsversionen av Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C).

Du kan använda ett sidkontrakt för att definiera en specifik version av element för Azure AD B2C som du kan tillhandahålla för dina principer. Sidkontrakten ändras inte och du kan skapa beroenden av dem när du använder JavaScript.

Genom att definiera en sidkontraktsversion för alla dina innehållsdefinitioner aktiverar du JavaScript för principen. Läs mer om att använda anpassade principer om du vill få mer information om hur det här fungerar. Vi har även inkluderat tips och exempel på hur du använder JavaScript med Azure AD B2C.

Skicka kommentarer, frågor eller feedback till aadb2cpreview@microsoft.com.

  • Azure Active Directory B2C
  • Features

Tillhörande produkter