Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Aviseringsbaserad smart identifiering för Application Insights

Publiceringsdatum: 16 juni, 2021

Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights varnar dig automatiskt om potentiella felavvikelser i prestanda upptäcks i webbappen. Tjänsten kör proaktiva analyser av telemetrin som appen skickar till Application Insights. Om antalet fel plötsligt ökar eller om ett avvikande prestandamönster identifieras utlöser detta en identifiering.

Aviseringsbaserad smart identifiering finns nu som offentlig förhandsversion, och Application Insights-användare kan migrera sina resurser till den nya versionen. Under migreringen skapas aviseringsregler för de olika modulerna för smart identifiering. När du har migrerat din Application Insights-resurs kan du hantera och konfigurera reglerna på samma sätt som andra Azure Monitor-aviseringsregler. Genom att konfigurera åtgärdsgrupper för aviseringsreglerna får användare tillgång till fler alternativ för att vidta åtgärder eller utlösa meddelanden i samband med nya identifieringar.

Användare som väljer att inte migrera till förhandsversionen av aviseringsbaserad smart identifiering kan fortsätta att använda smart identifiering (klassisk) på samma sätt som de gör i dag. I förhandsversionen skapas nya Application Insights-resurser med smart migrering (klassisk) och måste uttryckligen migreras till aviseringsbaserad smart identifiering.

Läs mer.

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter