TILLGÄNGLIGT NU

Offentlig slutpunkt för datatrafik är globalt tillgänglig för hanterad Azure SQL Database-instans

Publiceringsdatum: 24 juni, 2019
Offentlig slutpunkt för hanterad Azure SQL Database-instans möjliggör anslutning till hanterad Azure SQL Database-instans från Internet och är endast till för datatrafik (TDS). Offentlig slutpunkt för data kan existera samtidigt med den privata slutpunkten i en hanterad instans.
 
Offentlig slutpunkt för hanterad instans kan aktiveras när den hanterade instansen skapas, eller så kan den hanteras via Azure-portalen, PowerShell och CLI när den hanterade instansen har skapats. Aktivering av offentlig slutpunkt uppfyller säkerhetsprinciperna om uppdelning av uppgifter (SoD, Separation of Duties) för företag och är en tvåstegsprocess. Den här processen kräver att någon med administratörsbehörigheter för hanterad instans aktiverar offentlig slutpunkt som det första steget. Aktivering av offentlig slutpunkt exponerar inte datatrafik till Internet förrän någon med administratörsbehörigheter för nätverk öppnar en lämplig port till Internet och anger säkerhetsregler som krävs av företaget.
 
Med den här funktionen får företag nya integreringsscenarier, till exempel integrering med Azure-tjänster för flera klientorganisationer med Power BI, Azure App Service, CRM, DWH och många andra tjänster på Internet.
 
Information om hur du konfigurerar offentlig slutpunkt för hanterad instans finns i Konfigurera offentlig slutpunkt i hanterad Azure SQL Database-instans.
  • Azure SQL Database
  • Features

Tillhörande produkter