Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Meddelande om allmän tillgänglighet för Azure Private Link för Azure-tjänster

Publiceringsdatum: 16 mars, 2020

Azure Private Link är nu allmänt tillgänglig för nedanstående tjänster:

 • Azure Storage
 • Azure Data Lake Storage Gen 2
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Azure Kubernetes Service -> Kubernetes API

Private Link är dessutom tillgänglig som förhandsversion för följande tjänster:

 • App Service
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hub
 • Service Bus
 • Azure Relay
 • Azure Backup
 • Azure Container Registry
 • Event Grid -> ämnen
 • Event Grid -> domäner

Fullständig information om de tjänster som är allmänt tillgängliga eller finns som förhandsversioner samt de platser som de är tillgängliga i finns här: Läs mer.

Kom igång med de här självstudierna: Portal, PowerShell, CLI, begrepp och rekommendationer om privata slutpunkter: Läs mer.

 

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Lagringskonton
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • App Configuration
 • Azure Data Lake Storage
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Compliance
 • Services
 • Security