Hoppa till huvudinnehåll

API för frågeparametrar i Power BI Embedded

Publiceringsdatum: 25 mars, 2018

 

Med frågeparametrar kan användare definiera parametrar och göra delar av sina rapporter och datamodeller (till exempel ett frågefilter, en referens till en datakälla eller en definition av ett mått) beroende av ett eller flera parametervärden. Parametrar definieras i PBIX-filen genom Power BI Desktop. Läs mer om frågeparametrar i det här blogginlägget.

Med det nya API:et för frågeparametrar kan utvecklare dynamiskt ändra värden i parametrar och automatisera processen att arbeta med dem. Detta API innehåller ett anrop för att hämta alla parametrar som är definierade i en specifik datauppsättning samt ett anrop för att ange nya värden för befintliga parametrar.

Med det här nya API:et kan du automatisera många processer för flera kunder. Några exempel:

  • Ändra en anslutningssträng. Genom att konfigurera parametrar i anslutningssträngen kan du använda API:et när du registrerar en ny kund. Du kan enkelt klona rapporten och ändra parametervärdena för att ansluta till kundens databas. Det här kan även underlätta processen med att automatisera uppdateringar till datakällor som inte stöds genom API:et för uppdatering av datakällor.
  • Ändra frågeparametrar. Genom att definiera parametrar på API:et kan du ange värden och få olika resultat och data, vilket gör det möjligt att kontrollera vad som visas för användarna av rapporten.
  • Måttparametrar. Ändra olika beräknade mått dynamiskt och uppfyll alla kunders behov i samma rapport. Du kan till exempel ange olika valuta genom parametrar för olika kunder eller avdelningar som är baserade i olika länder.

Observera att parametrar baseras på datauppsättningar, så de definieras per rapport/instrumentpanel, och inte på användarnas sessionsnivå. Det här innebär att olika användare som använder samma rapport samtidigt alltid ser samma parameters värde.

  • Power BI Embedded
  • Features

Tillhörande produkter