TILLGÄNGLIGT NU

Power BI Embedded-API för konfiguration för kapacitetsarbetsbelastning

Publiceringsdatum: 17 januari, 2019

Power BI REST-API:er och -SDK:er hanterar automatiskt dataflöden och arbetsbelastningsinställningar för sidnumrerade rapporter på Power BI Embedded:

  • Hämta arbetsbelastning returnerar en arbetsbelastnings befintliga tillstånd (till exempel Aktiverad) och högsta procent minne som arbetsbelastningen kan förbruka av den totala minneskapaciteten.
  • Hämta arbetsbelastningar returnerar det befintliga tillståndet för angivna kapacitetsarbetsbelastningar. För varje aktiverad arbetsbelastning returnerar också API:n högsta procent minne som arbetsbelastningen kan förbruka.
  • Korrigera arbetsbelastning ändrar tillståndet för en specifik arbetsbelastning till Aktiverad eller Inaktiverad. När du aktiverar en arbetsbelastning måste du även ange högsta procent minne som arbetsbelastningen kan förbruka.

Läs mer.

  • Power BI Embedded
  • Features
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter