Nu finns en mönstermatchningsfunktion i Stream Analytics

Inlägg på den 17 juli 2019

Med den nya MATCH_RECOGNIZE-funktionen kan du enkelt definiera händelsemönster med vanliga uttryck och aggregeringsmetoder för att verifiera och extrahera värden från matchningen. Detta gör det enkelt att uttrycka och köra bearbetning av komplexa händelser på dina dataströmmar.  

  • Azure Stream Analytics
  • Features