Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Nya funktioner i Azure Monitor-aviseringar

Publiceringsdatum: 06 mars, 2019

Det finns två nya funktioner i måttaviseringar i Azure Monitor:

  • Med måttaviseringar för flera resurser kan du skapa en enda måttaviseringsregel som kan användas för flera virtuella datorer. Du kan till exempel skapa en enda avisering för alla virtuella datorer i en resursgrupp. Mer information om måttaviseringar för flera resurser finns i det här blogginlägget.   
  • Dynamiska tröskelvärden  använder maskininlärningsfunktioner för att automatiskt avgöra rätt tröskelvärde för dina aviseringar, så nu behöver du inte gissa tröskelvärdena längre. Dynamiska tröskelvärden tar även med period- och säsongsvariationer i beräkningen, på tim-, dags- och veckonivå. Dynamiska tröskelvärden är tillgängliga i förhandsversion. Om du vill veta mer kan du läsa följande blogginlägg.

Med de här två funktionerna blir det lättare för dig att skapa och hantera aviseringar i stor skala. Läs blogginläggen och låt oss veta om du har feedback.

Läs mer om dynamiska tröskelvärden 

Läs mer om måttaviseringar för flera resurser

  • Azure Monitor
  • Management

Tillhörande produkter