Nu finns nya funktioner för att skapa budgetar

Inlägg på den 8 augusti 2019

Vi har nöjet att meddela att det nu finns nya funktioner för att skapa budgetar för alla kunder. När du skapar en budget (se bild nedan) kan du nu:

  • Filtrera budgetar efter Cost Management-dimensioner
  • Visa tidigare och prognostiserade kostnader för din budget så att du enklare kan bestämma ett lämpligt tröskelvärde
  • Visa en rekommenderad budget baserad på din högsta prognostiserade kostnad för framtida perioder

I den här versionen ingår en ny version av budget-API:t som nu har filtrering för alla Cost Management-dimensioner. Om du vill börja använda API:t kan du läsa API-dokumentationen här.

Skapa en Azure-budget idag och prova de nya funktionerna!

image

  • Kostnadshantering
  • Features