Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Ny och förbättrad SAP-anslutningsapp är allmänt tillgänglig

Publiceringsdatum: 07 maj, 2019

SAP-anslutningsappen för Logic Apps möjliggör dubbelriktad integrering av data mellan SAP och andra LOB-program eller SaaS. Anslutningsappen fungerar med de klassiska versionerna av SAP, som R/3 och ECC-system lokalt. Anslutningsappen möjliggör även integrering med SAP:s nyare HANA-baserade SAP-system som S/4 HANA, vare sig de finns lokalt eller i molnet. SAP-anslutningsappen har stöd för integrering av meddelanden eller data till och från SAP-system via Intermediate Document (IDoc), Business Application Programming Interface (BAPI) eller Remote Function Call (RFC). 

SAP-anslutningsappen kommunicerar med SAP-systemet via biblioteket SAP .NET Connector (Nco), som publiceras av SAP och tillhandahålls av den användare som har en licens för att använda SAP-systemet. Anslutningsappen har tre huvudsakliga funktioner:  

  • Skicka till SAP – Den här åtgärden kan användas för att skicka IDOC eller för att anropa BAPI eller RFC i målsystemen. Transaktionsarbetsbelastningen har XML-format. När åtgärden slutförts returneras ett GUID och(eller ett svar som konfigurerats i SAP-systemet. Om Skicka-åtgärden misslyckades innehåller svaret en felkod och information. 
  • Ta emot från SAP – Detta är en webhook-baserad åtgärd som registrerar Logic Apps på datagatewayen och utlöses när gatewayen tar emot ett IDOC- eller BAPI-funktionsanrop från SAP-målsystemet. 
  • Generera scheman – SAP-anslutningsappen skickar och tar emot XML-meddelanden och den här åtgärden kan användas för att generera scheman för IDOC, RFC eller BAPI från SAP-målsystemet. 

​För alla åtgärder ovan stöder SAP-anslutningsappen grundläggande autentisering via användarnamn och lösenord. Anslutningsappen har också stöd för Secure Network Communications (SNC), som kan används för enkel inloggning med SAP Netweaver eller ytterligare säkerhetsfunktioner från en extern säkerhetsprodukt. 

SAP-anslutningsappen integreras med lokala SAP-system via datagatewayen. Vid sändning, till exempel när ett meddelande skickas från logikappar till ett SAP-system, fungerar datagatewayen som en RFC-klient och vidarebefordrar de förfrågningar som tagits emot från logikapparna till SAP. Vid mottagning fungerar datagatewayen som en RFC-server som tar emot förfrågningar från SAP och vidarebefordrar dem till Logic Apps. 

Läs mer

  • Logic Apps
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter