Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Logguppspelningstjänst för Azure SQL Managed Instance i allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 17 februari, 2021

Loggöverföringstjänsten (LRS) i förhandsversion för SQL Managed Instance använder loggöverföringsteknik för att möjliggöra anpassad migrering av databaser från SQL Server 2008 till 2019 lokalt eller i en virtuell dator till SQL Managed Instance i molnet. LRS-funktionen gör det möjligt att skapa helt anpassningsbara lösningar för datamigrering i fall där mer kontroll behövs, när det finns lite tolerans för stilleståndstid eller när Azure Data Migration Service inte kan användas.

Mer information om logguppspelningstjänst för förhandsversion av SQL Managed Instance-support.

  • Azure SQL Database
  • Features