Hoppa till huvudinnehåll

Äldre mediekodare tas ur bruk den 30 november 2019

Publiceringsdatum: 04 september, 2019

Under de senaste åren har vi kontinuerligt arbetat med att förbättra kodningsfunktionerna i Azure Media Services. Funktionerna i MES- (Media Encoder Standard) och MEPW-kodaren (Media Encoder Premium Workflow) har förbättrats avsevärt i fråga om funktionalitet, stabilitet, tillförlitlighet, prestanda och pris. De äldre kodarna, WAME (Windows Azure Media Encoder) och AME (Azure Media Encoder), bygger dock på äldre teknik. Arbetsflöden som är beroende av dessa komponenter går därför miste om många av fördelarna med den nyare tekniken. 

Till följd av detta kommer båda de äldre komponenterna, WAME och AME, att tas ur bruk den 30 november 2019. Du måste migrera din kod till att använda funktionerna i MES- (Media Encoder Standard) eller MEPW-kodaren (Media Encoder Premium Workflow). 

Hur påverkar detta mig?

Efter den 30 november 2019 kan program som du har utvecklat med den äldre WAME- eller AME-medieprocessorn få problem med att köra jobb tills du uppdaterar dem med de senaste funktionerna i MES- eller MEPW-kodaren.

Vad behöver jag göra?

För att undvika avbrott i dina program uppdaterar du koden till att använda funktionerna i MES- eller MEPW-kodaren. Mer information finns i Windows Azure Media Encoder tas ur bruk och Azure Media Encoder tas ur bruk.

  • Media Services
  • Retirements

Tillhörande produkter