Hoppa till huvudinnehåll

JavaScript-UDF:er i Azure Stream Analytics

Publiceringsdatum: 11 april, 2018

Med Azure Stream Analytics kan kunder kombinera kraften i JavaScript med enkelheten och styrkan i SQL.

Historiskt sett har Stream Analytics gjort det möjligt för utvecklare att uttrycka sin frågelogik i realtid med hjälp av ett enkelt SQL-liknande språk. För att kunna hantera mer uttrycksfull anpassad kod och hjälpa kunder att implementera avancerade scenarier har Stream Analytics nu stöd för användardefinierade funktioner (UDF) via JavaScript. Med den här funktionen kan kunderna skriva egen kod i JavaScript, och enkelt anropa den som en del av en realtidsfråga för strömbearbetning.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Tillhörande produkter