Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Integreringstjänstmiljöer finns nu allmänt tillgängliga

Publiceringsdatum: 29 maj, 2019

En integreringstjänstmiljö (Integration Service Environment, ISE) är en helt isolerad och dedikerad miljö för alla integreringsbehov i företagsskala. När du skapar en ny integreringstjänstmiljö infogas den i ditt virtuella Azure-nätverk, vilket gör att du kan distribuera logikappar som en tjänst i ditt virtuella nätverk.

I samband med att integreringstjänstmiljöer blir allmänt tillgängliga har vi genomfört ett flertal förbättringar från förhandsversionen, vilket gör dina logikappar mer kraftfulla när de körs i en ISE.

Eftersom en ISE skapar en privat körningsmiljö för att köra dina logikappar där du kan dra nytta av fler distribuerade resurser, har även många av gränserna utökats.

Snabbare distributioner

 • Gå från distribution till påbörjad utveckling ännu snabbare, med en förbättring på över 50 procent jämfört med förhandsversionen.

Skalbarhetsgränsen har ökat till ytterligare 10 skalningsenheter

 • Stöd över tre gånger snabbare genomströmningskapacitet på en och samma ISE-distribution jämfört med tillgängligheten under förhandsversionen. Därmed kan du köra över en halv miljard körningar i månaden.

Högre genomflödesgränser för ISE-baserade logikappar och anslutningsprogram

 • Möjliggör ökad kapacitet från basenheten innan uppskalning blir nödvändig.

Utökad livstid för logikappar och kvarhållning av körningshistorik till 365 dagar

 • Logikappar kan nu köras i upp till ett år när de körs inifrån en ISE, vilket är fyra gånger längre än de kan köras i tjänsten med flera klientorganisationer.

Hantering av större meddelanden, med 200 MB för innehållsåtkomst och 5 GB för segmenterade begäranden

 • Vi har dubblerat den storlek för meddelandehantering som kan hanteras utanför en ISE, så att du kan förhöra och ändra större meddelanden.

Utökade tidsgränser för begäran/svar upp till fyra minuter

 • Genom en dubblering av tiden för begäran/svar får logikappar längre tid på sig att svara på HTTP-förfrågningar, men de kan också hantera längre svarstider från externa system, vilket förbättrar tillförlitligheten vid körning hos logikapparna.

SMTP och DB2 har lagts till som ISE-anslutningsprogram

 • Nu kan du ansluta till lokala e-postsystem med det SMTP ISE-baserade anslutningsprogrammet, och få bättre anslutningsmöjligheter till dina IBM-system med DB2 ISE-anslutningsprogrammet. Därmed utökas de lokala anslutningsscenarier som endast finns tillgängliga när du kör logikappar i en ISE, vilket även ger dig möjlighet att ansluta till IBM 3270-, FTP- och SFTP-servrar.

Blad för nätverksstatus och möjlighet att starta om ISE-miljön för att acceptera nätverksändringar

 • Nätverkskonfigurationen kan ändras när som helst, och nu kan du använda bladet för nätverksstatus för att kontrollera om din ISE fortfarande är korrekt ansluten. Om ändringar genomförs som du vill att komponenterna i ISE-miljön ska fånga upp, kan en ny omstartsåtgärd som vi har lagt till acceptera de nya nätverksändringarna i ISE-miljön utan avbrott.

Integreringstjänstmiljöer finns tillgängliga överallt där logikappar finns, med undantag för följande regioner:

 • Östra Kanada
 • Södra Brasilien
 • USA, västra centrala
 • USA-förvaltad region, moln
 • Kina, moln

För åtkomst till dessa miljöer är du välkommen att kontakta produktteamet.

Läs mer

 • Logic Apps
 • Features

Tillhörande produkter