Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Nu finns Hyperledger Fabric på Azure Kubernetes Service som förhandsversion

Publiceringsdatum: 05 februari, 2020

Distribuera och konfigurera ett HLF-blockkedjenätverk (Hyperledger Fabric) i Azure Kubernetes Service (AKS) med en ny Azure Marketplace-mall. Med den modulära mallen kan du snabbt anpassa scenarier och program utan att lägga tid på att bygga ut infrastrukturen. Konfigurera de virtuella datorserierna, antalet noder, feltolerans och annat med mallens indataparametrar.

AKS tillhandahåller säkerhet och styrning i affärsklass, vilket gör det enkelt att distribuera och hantera containerprogram. För det motsvarande HLF-nätverket anropas inbyggda HLF-API:er för dataplanarbetsflöden och Kubernetes-verktyg används för åtgärder.

  • Azure Blockchain Service
  • Features

Tillhörande produkter