FÖRHANDSVERSION

Högt utdataflöde från Stream Analytics till Azure Synapse Analytics (förhandsversion)

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020

Azure Stream Analytics-jobb har nu möjlighet att skicka utdata till en befintlig SQL-pooltabell i Azure Synapse Analytics och att bearbeta dataflödeshastigheter på upp till 200 MB/s. Därmed stöds de mest krävande realtidsanalyserna och frekventa databehandlingsbehoven hos Azure-kunder som är beroende av Data Warehouse för arbetsbelastningar som rapportering och instrumentpaneler. 

Läs mer.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Synapse Analytics
  • Features