Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Static Web Apps-stöd för stabila webbadresser för förhandsversionsmiljöer

Publiceringsdatum: 09 november, 2022

När du distribuerar en webbplats till Azure Static Web Apps genererar varje pull-begäran mot din produktionsgren en förhandsdistribution som är tillgänglig på en tillfällig webbadress. Detta kan konfigureras i arbetsflödet GitHub Actions genom att aktivera distribution från grenar eller genom att ange ett namn på distributionsmiljön.  

Om du vill distribuera icke-produktionsgrenar till en förhandsversionsmiljö måste du uppdatera GitHub-arbetsflödet så att det körs när en push-överföring görs till de specifika grenarna och definiera egenskapen production_branch i konfigurationen build_and_deploy_job.

Du kan också skicka ändringar till en namngiven förhandsmiljö genom att konfigurera egenskapen deployment_environment i arbetsflödet. 

Läs mer. 

  • Static Web Apps
  • Features