Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Resursstyrning för klientprogram i Azure Event Hubs

Publiceringsdatum: 27 mars, 2023

Med programgrupper kan du skapa logiska grupper mellan klientprogram som ansluter (publicerar eller använder händelser) med Event Hubs och tillämpa begränsningar och dataåtkomstprinciper per klientgrupp. Du kan associera en programgrupp med ett unikt identifierbart villkor, till exempel säkerhetskontexten (signaturer för delad åtkomst (SAS) eller Azure Active Directory-program-ID (Azure AD) för klientprogrammet) antingen på Event Hubs-namnområdesnivå eller händelsehubb/Kafka-ämnesnivå. Genom att definiera en programgrupp och använda principer för programgrupper kan du begränsa lågprioriterade producenter eller konsumenter samtidigt som högprioriterande producenter eller konsumenter kan strömma data utan avbrott.

Mer information om programgrupper finns i dokumentationen om programgrupper.

  • Event Hubs
  • Features
  • Microsoft Ignite

Tillhörande produkter