Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgänglig: Ny princip för granskningsloggning i Azure Monitor har släppts

Publiceringsdatum: 29 mars, 2023

Med Azure Monitor kan kunderna få insyn från slutpunkt till slutpunkt i program, infrastruktur och nätverk genom att samla in, analysera och agera på telemetridata från sina moln- och hybridmiljöer. Diagnostikinställningar är en vanlig mekanism som kunder kan använda för att aktivera insamling av plattformsloggar som Azure gör tillgängliga för prestanda för sina Azure-resurser.

Azure Monitor-teamet har nyligen släppt nya inbyggda principer och initiativ för att aktivera diagnostikinställningar i stor skala för granskning av kundinteraktioner med tjänstinställningar och tjänstdata via Azure Policy.

Mer information: https://aka.ms/azmonauditpolicy

  • Azure Monitor
  • Azure Policy
  • Compliance
  • Features

Tillhörande produkter