Hoppa till huvudinnehåll

Allmän tillgänglighet: Säkerhet på radnivå (RLS, row-level security) för Azure SQL Data Warehouse

Publiceringsdatum: 07 november, 2018

Säkerhet på radnivå (PLS) för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgänglig. RLS är en ny funktion som kan hjälpa dig att hantera säkerhet för känsliga data.

Det är viktigt att du skyddar dina datatillgångar i molnet för att bygga upp förtroende hos kunder och partner. RLS kan hjälpa dig att implementera säkerhetsprinciper för att styra åtkomsten till rader i dina tabeller. RLS möjliggör detaljerad åtkomstkontroll på radnivå utan att du behöver designa om ditt informationslager. Den övergripande säkerhetsmodellen är förenklad: logiken för begränsning av åtkomst finns i själva databasen.

RLS stöder SQL-autentisering och Azure Active Directory-autentisering.

Mer information om säkerhet på radnivå i Azure SQL Data Warehouse finns i det fullständiga blogginlägget och i vår onlinedokumentation.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Services