Namnändringar – ExpressRoute till VNet Gateway resurs-GUID

Inlägg på den 12 februari 2019

Från och med den 22 februari 2019 kommer namnen på resurs-GUID för ExpressRoute Gateway att ändras.

Information om namnändringarna finns i följande tabell.

Resurs-GUID

Regionnamn

Gammalt tjänstnamn

Nytt tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Produktnamn

37481c45-58b3-4df6-a1d2-7abe2cd46b4a

USA-förvaltad region

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med höga prestanda

Gateway

Gateway med höga prestanda – Gateway – US Gov

aadb6ec4-1e11-4025-ada9-597779aafac4

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med höga prestanda

Gateway

Gateway med höga prestanda – Gateway – US DoD

c1fa2cdf-a2fb-4801-9224-67840621eeeb

Globalt

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med höga prestanda

Gateway

Gateway med höga prestanda – Gateway

b4392bb6-1cb7-4d00-913f-7efe7db3ad0a

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Standardgateway

Gateway

Standardgateway – Gateway – US DoD

c7b703fa-4243-4992-af1b-63cfebfafd21

USA-förvaltad region

ExpressRoute

VNet Gateway

Standardgateway

Gateway

Standardgateway – Gateway – US Gov

f246df93-e03d-4e52-ae97-a43e8f3d542c

Globalt

ExpressRoute

VNet Gateway

Standardgateway

Gateway

Standardgateway – gateway

03ae22d8-4237-4e6e-9a00-66da8f6e0d8b

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda

Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda – Gateway – US DoD

47d00e07-09ed-46c5-8c69-fb107badc0b1

USA-förvaltad region

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda

Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda – Gateway – US Gov

bc234a3d-532e-4117-b6f6-a16dc199cfd6

Globalt

ExpressRoute

VNet Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda

Gateway

Gateway med ultrahöga prestanda – Gateway

  • Azure ExpressRoute
  • Services