Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Exportera Power BI-rapporter till PDF-, PPTX- eller PNG-filer med REST API

Publiceringsdatum: 09 mars, 2020

Power BI har nu ytterligare en uppsättning funktioner som gör att du kan exportera en Power BI-rapport till följande filformat med hjälp av ett REST-anrop: PDF, PPTX (PowerPoint) och PNG.

Använd detta API för att exportera till en fil på flera olika sätt:

  • Skapa en knapp för att skicka till utskrift – i ditt program kan du skapa en knapp som utlöser ett exportjobb när du klickar på den. Jobbet kan exportera den visade rapporten som en PDF- eller PPTX-fil, som användaren kan ladda ned när den är klar. Eftersom API:et är asynkront kan det ta lite tid innan filen är tillgänglig.
  • E-postbilaga – skicka ett automatiserat e-postmeddelande med en bifogad PDF-rapport vid angivna intervall. Detta kan vara användbart för att till exempel automatisera utskick av veckorapporter till chefer.

När API:et för export till en fil anropas, utlöser det ett exportjobb. När du har utlöst exportjobbet använder du avsöknings-API:et för att spåra jobbet tills det är klart. När exportjobbet är klart returnerar anropet av avsöknings-API:et en Power BI URL för att hämta filen (URL:en är tillgänglig i 24 timmar). API:et har stöd för samtidiga exportjobbsförfrågningar – antalet jobb som du kan köra samtidigt beror på den SKU som rapporten finns på.

Följande funktioner ingår i det nya API:et:

  • Exportera markerade rapportsidor – ange vilka sidor du vill exportera och i vilken ordning.
  • Bokmärken – använd bokmärkesfunktioner för att exportera en rapport i ett särskilt tillstånd efter att du har tillämpat filter på den.
  • Säkerhet på radnivå (RLS) – använd säkerhet på radnivå (RLS) för att exportera en rapport som visar data som bara vissa användare kan se. Om du till exempel exporterar en försäljningsrapport som definieras med regionala roller kan du filtrera rapporten programmatiskt, så att bara en viss region visas.
  • Dataskydd – formaten PDF och PPTX har stöd för känslighetsetiketter. Om du exporterar en rapport med en känslighetsetikett till en PDF eller PPTX visas rapporten med dess känslighetsetikett i den exporterade filen.
  • Lokalisering – när du använder API:et har du möjlighet att ange lokala behov. Lokaliseringsinställningarna påverkar hur rapporten visas, till exempel genom att formateringen ändras utifrån det valda språket.

Observera att både rapporten och datauppsättningen för rapporten som du exporterar måste finnas på en Premium-eller Embedded-kapacitet. Andra begränsningar för förhandsgranskningar beskrivs i artikeln om hur du exporterar rapporter till filer.

Tänk på att – precis som för alla nya Power BI-API:er – API:et för exportera till fil inte ingår i Power BI API:er .NET SDK v3.

Läs mer.

<p"> </p">
  • Power BI Embedded
  • Features
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter