Hoppa över navigering

Meddelande om utfasning av stödet för WebView-inloggning från Google

Publiceringsdatum: 11 december, 2020

Google meddelade nyligen att man kommer att fasa ut stödet för inloggning med WebView med början den 4 januari 2021. Kunder som använder Azure Active Directory (Azure AD) B2B-samarbete med Google-konton eller registrering via självbetjäning med Google kan påverkas och bör testa att verksamhetsspecifika interna program fortfarande är kompatibla. 

Information om vilka program som kan påverkas och vilka åtgärder som rekommenderas finns i dokumentationen.  

 

  • Azure Active Directory
  • Compliance
  • Operating System
  • SDK and Tools
  • Services
  • Retirements
  • Security

Tillhörande produkter