Hoppa till huvudinnehåll

Avvecklar loggsöknings-API:et för Azure Log Analytics

Publiceringsdatum: 24 april, 2018

I november 2017 fick Azure Log Analytics-kunder reda på att loggsöknings-API:et avvecklas. Detta API används med det gamla Log Analytics-frågespråket.

Loggsöknings-API:et har ersatts med Azure Log Analytics REST API. REST API stöder det nya frågespråket och högre frågegränser när det gäller antalet returnerade rader och nyttolaststorlek.

PowerShell-cmdleten Get-AzureRmOperationalInsightsSearchResults har ersatts med Invoke-LogAnalyticsQuery-cmdleten, som också stöder det nya frågespråket.

Loggsöknings-API:et avvecklas under veckan som börjar med den 30 april 2018. Anrop som görs till loggsöknings-API:et efter avvecklingsdatumet returnerar felkod 410, tillsammans med det här meddelandet: ”Loggsöknings-API:et har avvecklats och ersatts med nya Azure Log Analytics REST API.”

För att få frågeresultat ser du till att migrera all användning av det äldre API:et och PowerShell-cmdleten.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Tillhörande produkter