Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Förhandsversion av AzureRM.Automation-cmdletar

Publiceringsdatum: 26 september, 2018

Vi har släppt en förhandsversion av AzureRM.Automation-cmdletarna. Den här versionen innehåller nya cmdletar för funktionerna Uppdateringshantering och Källkontroll.

Du kan hämta förhandsmodulerna i PowerShell-galleriet.

Du kan också hämta modulen genom att köra:

Install-Module -Name PowerShellGet

Kommandot hämtar den senaste versionen av PowerShellGet. Du måste starta om PowerShell-sessionen så att parametern -AllowPrerelease är tillgänglig.

När du har den senaste versionen av PowerShellGet kan du hämta förhandsversionen av AzureRM.Automation-cmdletarna genom att köra:

Install-Module -Name AzureRM.Automation –AllowPrerelease

De nya cmdletarna är till exempel:

Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateMachineRun
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateRun
New-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Remove-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration

Get-AzureRmAutomationSourceControl
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJobOutput
New-AzureRmAutomationSourceControl
Remove-AzureRmAutomationSourceControl
Start-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Update-AzureRmAutomationSourceControl

Du kan få en fullständig lista av tillgängliga cmdletar genom att köra Get-Command -Module AzureRM.Automation efter installationen.

  • Management
  • SDK and Tools