TILLGÄNGLIGT NU

Ändringar för Azure SQL Database-gatewayer från september 2020

Publiceringsdatum: 03 augusti, 2020

Från den 1 september 2020 börjar nya Azure SQL Database-gatewayer i de här regionerna att ta emot trafik: 

Europa, norra: 13.74.104.113 

USA, västra 2: 40.78.248.10 

Europa, västra: 52.236.184.163 

USA, södra centrala: 20.45.121.1, 20.49.88.1 

Från och med den 1 september 2020 börjar den här befintliga Azure SQL Database-gatewayen i regionen Japan, östra att ta emot trafik: 

Japan, östra: 40.79.192.5, 40.79.184.8

Den här ändringen kan påverka till vilken offentlig IP-adress DNS-systemet omvandlar dina befintliga och nya SQL-databaser. Du kan påverkas i följande fall:

  • Du har hårdkodat IP-adressen för en viss gateway i den lokala brandväggen. 
  • Du har undernät som använder Azure SQL Database som en tjänstslutpunkt men kan inte kommunicera med gatewayens IP-adresser i regionen. 
  • Du använder en zonredundant konfiguration för din databas.

Vi rekommenderar att du tillåter nätverkstrafik till och från alla SQL Database-gatewayer i de här regionerna enligt beskrivningen i den här tabellen.

Läs mer om hur trafiken migreras till nya SQL Database-gatewayer i vissa regioner. 

Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss.  

  • Azure SQL Database
  • Services

Tillhörande produkter