Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Notification Hubs-uppdateringar för iOS 13

Publiceringsdatum: 21 oktober, 2019

Apple uppdaterade nyligen sin offentliga push-tjänst, vilket påverkar Azure Notification Hubs-kunder. Läs mer om hur ändringarna påverkar Azure Notification Hubs.  Mer specifikt kräver Apple nu att utvecklare identifierar meddelanden som en avisering eller bakgrundsmeddelanden via den nya rubriken apns-push-type i APNS-API:et

Enligt Apples dokumentation: ”Den här rubrikens värde måste exakt återspegla innehållet i ditt meddelandes nyttolast. Om det uppstår någon felmatchning eller om rubriken saknas på system där den krävs kan APN returnera ett fel, fördröja leveransen av meddelandet eller ta bort alltihop.” 

Utvecklare måste nu konfigurera den här rubriken i sina program som skickar meddelanden via Azure Notification Hubs. På grund av en teknisk begränsning måste kunder använda tokenbaserade autentiseringar för APNS-autentiseringsuppgifter med begäranden som innehåller attributet. Om du använder certifikatbaserad autentisering för dina APNS-autentiseringsuppgifter måste du växla till tokenbaserad autentisering. 

När Azure Notification Hubs identifierar ett meddelande som inte har apns-push-type konfigurerat härleder tjänsten push-typen från meddelandebegäran och ställer in värdet automatiskt för att hjälpa dig under övergången. Kom ihåg att du måste konfigurera Azure Notification Hubs för att använda token-baserad autentisering för att ange rubriken som krävs. Mer information finns i Token-based (HTTP/2) Authentication for APNS (Token-baserad autentisering (HTTP/2 för APNS)). 

En annan mindre förändring, men som kan kräva en ändring av serverdels-programmet som skickar meddelanden, är kravet på att apns-prioritietsrubriken måste vara inställd på 5 för bakgrundsmeddelanden. Många program ställer in rubriken apns-priority på 10 (vilket indikerar omedelbar leverans) eller så ställer de inte in det och får standardvärdet som även det är 10. Det är inte längre tillåtet för bakgrundsmeddelanden, så du måste ställa in värdet för varje begäran eftersom Apple inte kommer att leverera bakgrundsmeddelanden om värdet saknas. 

I flera år använde iOS-utvecklare beskrivningsattributet för deviceToken-data som skickades till push token-delegaten för att extrahera push-tokenet som ett serverdelsprogram använder för att skicka meddelanden till enheten. Med Xcode 11 ändrades det beskrivningsattributet till ett annat format. Befintlig kod som utvecklare använde för detta är nu bruten. Vi har uppdaterat Azure Notification Hubs SDK för att hantera den här ändringen. Uppdatera SDK:n som använts av dina program till version 2.0.4 eller senare för Azure Notification Hubs iOS SDK

  • Notification Hubs
  • Features

Tillhörande produkter