Hoppa till huvudinnehåll

Azure Monitor Logs – Ny samtidighetsgräns för frågor införs

Publiceringsdatum: 30 april, 2020

För att säkerställa att Azure Monitor Logs ger alla användare samma upplevelse införs en ny samtidighetsgräns gradvis. Syftet är att skydda användare mot att kunna skicka för många frågor samtidigt, vilket skulle kunna överbelasta systemresurser och påverka svarstiden. Eftersom införandet sker gradvis börjar detta gälla direkt för vissa användare, och om en eller två månader för andra. Gränserna är till för att begränsa extrem användning och bör inte påverka vanlig användning. 

Om det redan finns fem frågor som körs för en användare kommer nya frågor att placeras i kö (per användare). När någon av frågorna som körs avslutas hämtas och startas nästa fråga från kön. Detta innefattar inte frågor från aviseringsregler.

Om en fråga är placerad i kö i mer än 2,5 minuter utan att startas, tas frågan bort och ett HTTP-felsvar med kod 429 genereras. 

Om det finns 40 frågor i kön nekas ytterligare frågor och HTTP-felkod 429 genereras. Detta gäller utöver de fem frågor som kan köras samtidigt.

Om dina frågor begränsas av de nya gränserna:

  • Optimera dina loggfrågor.
  • Instrumentpaneler och arbetsböcker kan innehålla flera frågor i en enskild vy som genererar en mängd frågor varje gång de läses in eller uppdateras. Överväg att dela upp dessa i flera vyer som läses in på begäran.
  • I Power BI kan du överväga att endast extrahera aggregerade resultat och inte rådataloggar.

Läs mer.

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter