Allmänt tillgänglig: Azure Kubernetes Service i Storbritannien, västra

Inlägg på den 30 oktober 2018

Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgänglig i regionen Storbritannien, västra. Tjänsten finns nu i 14 regioner.

När AKS nu är allmänt tillgänglig i båda brittiska Azure-regionerna kan du maximera dina programs tillgänglighet och få en stark haveriberedskapsstrategi inom Storbritannien.

Related feedback