Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Uppdateringar av användargränssnittet och dokumentationen för Azure IoT Central – juni 2020

Publiceringsdatum: 15 juli, 2020

Instrumentpaneler

Nu har instrumentpaneler stöd för visualiseringar av händelse- och statustelemetri. Händelsediagram visar en punktlista med tidsserier som illustrerar när händelser inträffar från en eller flera enheter. Statusdiagram visar staplar på en tidslinje som representerar hur länge de valda enheterna har en viss status. Om du vill använda dessa diagram lägger du till en panel för händelse- eller statustelemetri och ändrar visualiseringen genom att välja Händelsediagram eller Statusdiagram.

eventchart (002)

Ny Om-sida

Sidan Om visar relevant information om din app som du kan behöva när du:

  • Kontaktar supporten.
  • Kontrollerar din faktureringsinformation.
  • Använder REST-API:et.
  • Lägger till ett anslutningsprogram.

Visa tidsstämpel för senast mottagna data

Nu visar sidan Enhetsinformation den senaste tidsstämpeln för när en enhet skickade telemetri eller ett egenskapsmeddelande. Den här informationen hjälper dig att se om en enhet är ansluten och kan skicka data till programmet.

IoT Central är mer lättillgängligt

Flera listor i IoT Central har nu en design som är mer lättillgänglig för kunder som använder tangentbord och skärmläsare. Vi arbetar även med förbättringar av våra design- och teknikprocesser så att vi kan skapa en upplevelse som är tillgänglig för alla.

Förbättringar av dokumentationen för enhetsutvecklare

  • Azure IoT Central
  • Features

Tillhörande produkter