Azure IoT Central är nu tillgänglig

Inlägg på den 24 september 2018

Azure IoT Central är nu allmänt tillgänglig. Azure IoT Central bygger på Microsoft Cloud. Det är en marknadsanpassad SaaS-lösning som är utformad för att möjliggöra snabb innovation, design, konfiguration och integrering av smarta produkter med system och program i företagsklass. Håll dig steget före konkurrenterna och leverera smarta produkter som gör kunderna nöjda med en lösning som minskar tidscykeln till marknaden och ökar hastigheten på dina innovationer.

Azure IoT Central förenklar utvecklingen och hanteringen av IoT-lösningar och ger säkerhet slutpunkt till slutpunkt samt skalbarhet som uppfyller produkttillverkarens krav. Det gör att du kan skapa en riktig digital representation av dina produkter genom att modellera och ansluta dem, samla in och analysera data som de skickar och integrera med affärsprocesser i serverdelen. Det är en lösning i företagsklass som bygger på beprövade tjänster och årtionden med erfarenhet av IoT.

Läs den fullständiga bloggen om du vill få mer information.

Läs mer.

 

Related feedback