Hoppa över navigering
UTVECKLAS

Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, östra 2

Publiceringsdatum: 23 april, 2019

Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, östra 2. Totalt är fyra regioner tillgängliga i Kina: Kina, östra; Kina, norra; Kina, norra 2 och Kina, östra 2. 

Azure HDInsight är en fullständigt hanterad molntjänst som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att bearbeta enorma datamängder. Kunderna kan använda de populäraste ramverken med öppen källkod som till exempel Hadoop, Spark, Hive, Interactive Query (LLAP), Kafka, Storm, HBase och Microsoft R Server. 

Mer information finns i Azure HDInsight-dokumentationen.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters

Tillhörande produkter